Перелік питань до вступного фахового випробування (співбесіди) з «Теорії і спеціальних методик навчання і виховання дітей дошкільного та шкільного віку з порушеннями мовлення»

Деталі

Перелік питань до вступного фахового випробування (співбесіди)

з «Теорії і спеціальних методик навчання і виховання дітей дошкільного та шкільного віку з порушеннями мовлення»

 

для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства
при вступі на навчання для здобуття ступеня
«Магістр»
на базі здобутого ступеня (ОКР)
«Бакалавр»
спеціальність 8.01010501 Корекційна освіта. Логопедія

 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

 1. Виховання дітей із порушеннями мовлення в сім’ї.
 2. Екологічне виховання учнів з розладами мовлення.
 3. Завдання корекційної педагогіки.
 4. Завдання та напрямки підготовки дошкільників із ПМР до школи.
 5. Загальні та спеціальні принципи навчання і виховання дітей із вадами мовлення.
 6. Загартовування та його значення у вихованні дітей з ПМР.
 7. Урок як основна форма навчання учнів з ТПМ.
 8. Засоби навчання та виховання дітей з ПМР.
 9. Зміст корекційно-виховної роботи в спеціальному закладі для дітей із ПМР.
 10. Зміст морального виховання дітей із ПМР.
 11. Ігрова діяльність дітей з ПМР.
 12. Індивідуальна робота з учнями, які мають вади у мовленнєвому розвитку.
 13. Методи навчання і виховання дітей із ПМР.
 14. Національне виховання учнів з розладами мовлення.
 15. Особливості організації корекційно-виховної роботи в логопедичних групах ДНЗ.
 16. Правове виховання учнів з розладами мовлення.
 17. Проведення самопідготовки у школі для дітей з ТПМ.
 18. Розумове виховання дітей із ПМР.
 19. Сенсорне виховання дітей із порушеннями мовлення.
 20. Статеве виховання дітей з ПМР.
 21. Трудове виховання в системі корекційного розвитку дитини з ПМР.
 22. Фізичне виховання дітей з розладами мовлення.
 23. Форми навчання та виховання дітей з ПМР.
 24. Форми роботи з батьками дітей із ПМР.
 25. Характеристика поняття освітня інтеграція.
 26. Форми освітньої інтеграції.
 27. Інклюзія як форма освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
 28. Організація корекційної роботи в інклюзивному класі (групі).
 29. Навчально-методичне забезпечення освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
 30. Особистісно орієнтована модель освітньої інтеграції учнів з порушеннями психофізичного розвитку Бондаря В.І., Синьова В.М.
 31. «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 р.
 32. Індивідуальний навчальний план учня інклюзивного класу.
 33. Індивідуальна програма учня інклюзивного класу.
 34. Організація корекційно-виховної роботи в інклюзивному класі.
 35. Показання для проведення психокорекційних заходів із дітьми із ТПМ.
 36. Ігротерапія як форма психокорекційного впливу на дітей із ТПМ.
 37. Характеристика поняття «психологічне здоров’я».
 38. Мета і завдання психолого-педагогічної діагностики дітей із ТПМ.
 39. Мета і завдання психоконсультування осіб з ТПМ.
 40. Поняття про психологічний тренінг. Види тренінгів для осіб із ТПМ.
 41. Особливості проведення тренінгів у групах дітей та підлітків з ТПМ.
 42. Принципи психоконсультування осіб з ТПМ.
 43. Психологічне консультування як форма психологічної допомоги особам із ТПМ.
 44. Порівняльна характеристика видів психологічної допомоги дітям із ТПМ.
 45. Мета і значення психопрофілактики для дітей із ТПМ.
 46. Види психокорекції.
 47. Завдання та принципи організації психокорекційної роботи з дітьми із ТПМ.
 48. Особливості консультування осіб із ТПМ.
 49. Погляди Л.С.Виготського на процес корекції порушень психічного розвитку.
 50. Комунікативні техніки у роботі психолога-консультанта.
 51. Казкотерапія як форма допомоги дитині із ТПМ.
 52. Особливості проведення діагностичного обстеження дітей із ТПМ.
 53. Особливості використання ігрових технік у тренінговій роботі з особами із ТПМ.
 54. Завдання курсу «Математика» в спеціальних школах для дітей з ТПМ.
 55. Особливості засвоєння математичних знань учнями з ТПМ.
 56. Завдання курсу «Я і Україна» в спеціальних школах для дітей з ТПМ.
 57. Особливості засвоєння знань з природознавства учнями з ТПМ.
 58. Завдання початкового навчання мови в спеціальних школах для дітей з ТПМ.
 59. Зміст початкового навчання мови в спеціальних школах для дітей з ТПМ.
 60. Особливості засвоєння початкових знань з мови учнями з ТПМ.

  ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
  ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

  1. Розробити орієнтовний календарний план роботи вихователя СДНЗ чи школи-інтернату для дітей з ТПМ.
  2. Визначити мету виховної години в 3 класі школи для дітей з ТПМ на тему «Поведінка у транспорті».
  3. Розробити фрагмент уроку, у якому реалізується метод демонстрації.
  4. Розробити фрагмент виховного заходу, у якому реалізується метод бесіди.
  5. Розробити фрагмент уроку, у якому реалізується метод розповіді.
  6. Навести приклад теми та мети екскурсії у природу для молодших школярів з ТПМ.
  7. Рухлива гра. Її значення у вихованні дітей з ПМР.
  8. Навести приклад теми та мети заняття з розвитку елементарних математичних уявлень в групі для дітей з ПМР.
  9. Розробити комплекс вправ для ранкової зарядки.
  10. Розробити орієнтовний перспективний план роботи вихователя СДНЗ чи школи-інтернату для дітей з ТПМ.
  11. Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод вправи.
  12. Навести приклад теми та мети уроку з природознавства в школі для дітей з ТПМ.
  13. Фізкультхвилинка як елемент уроку (заняття).
  14. Визначити мету заняття з ознайомлення з навколишнім у старшій групі для дітей із ЗНМ на тему «Зимові розваги дітей».
  15. Розробити фрагмент заняття, у якому реалізується метод опису.
  16. Навести приклад дидактичної гри з розвитку зв’язного мовлення.
  17. Сюжетно-рольова гра та її значення у вихованні дітей з ТПМ.
  18. Навести приклад вікторини для учнів школи для дітей з ТПМ.
  19. Розробити фрагмент (виховного заходу), у якому реалізується метод показу.
  20. Розробити фрагмент уроку, у якому реалізується метод ілюстрації.
  21. Навести приклад завдання з діагностики уваги у молодших школярів з ТПМ.
  22. Навести приклад дидактичної гри з розвитку звукового аналізу.
  23. Навести приклад теми та мети заняття з розвитку мовлення в групі для дітей з ПМР.
  24. Розробити фрагмент (виховного заходу), у якому реалізується метод заохочення.
  25. Навести приклад теми та мети уроку з «Української мови» в школі для дітей з ТПМ.
  26. Навести приклад завдання з діагностики самооцінки у дітей із ТПМ.
  27. Навести приклад завдання з діагностики мислення у дітей із ТПМ.
  28. Навести приклад завдання з діагностики сприймання у дітей із ТПМ.
  29. Навести приклад завдання з діагностики уяви у дітей із ТПМ.
  30. Навести приклад завдання з діагностики пам’яті у дітей із ТПМ.

   Перелік питань до вступного фахового випробування (співбесіди)

   з «Логопедії»

   для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства

   при вступі на навчання для здобуття ступеня

   «Магістр»

   на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня

   «Спеціаліст»

   спеціальність 8.01010501 «Корекційна освіта. Логопедія»

    

    

   ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

   1. Аналіз посібника Бурлакової М.К. Коррекционно-педагогическая работа при афазии. М., 1991г.
   2. Аналіз роботи Ефименко Л.М., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном логопункте. – М., 1991г.
   3. Аналіз роботи Поваровой И. А. «Заикание». Санкт-Петербург. 2005р.
   4. Аналіз роботи Садовнікової І.М. Нарушение письменной речи и их преодоление у младших школьников. М., 1997г.
   5. Аналіз роботи Соботович Є.Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции. М., 2003р.
   6. Анатомо-фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності.
   7. Вади вимови африкат та методи їх усунення.
   8. Вади вимови звуків г, к, х та методи їх усунення.
   9. Вади вимови звуків л, ль та методи їх усунення.
   10. Вади вимови звуків р,рь та методи їх подолання.
   11. Визначення та характеристика загального недорозвинення мовлення у дітей.
   12. Відкрита органічна ринолалія (визначення, причини, класифікація).
   13. Дизартрія та анартрія (визначення, причини, механізми, форми).
   14. Загальна характеристика алалії (визначення, причини, механізми, симптоматика).
   15. Загальна характеристика афазії (визначення, причини, механізми, симптоматика).
   16. Загальна характеристика бульбарної дизартрії.
   17. Загальна характеристика вад голосу.
   18. Загальна характеристика дисграфії (визначення, причини, класифікація).
   19. Загальна характеристика дислалії (визначення, причини, механізми, форми, поширеність в різних вікових групах).
   20. Загальна характеристика дислексії (визначення, причини, механізми, класифікація).
   21. Загальна характеристика мозочкової дизартрії.
   22. Загальна характеристика моторної алалії (визначення, симптоматика, причини, механізми).
   23. Загальна характеристика порушень темпу та ритму мовлення несудомного характеру (брадилалія, тахілалія, батаризм, полтерн).
   24. Загальна характеристика псевдобульбарної дизартрії.
   25. Загальна характеристика форм дизартрії.
   26. заїкання (визначення, причини, симптоматика)
   27. Закрита форма ринолалії та методи її подолання.
   28. Зв'язок логопедії з іншими науками та їх значення в розвитку теорії і практики логопедії.
   29. Зміст психолого-педагогічного обстеження дитини дошкільного віку з дизартрією.
   30. Зміст та методика логопедичної роботи з подолання сенсорної алалії
   31. Зміст та методика обстеження дитини з алалією.
   32. Зміст та методика обстеження дитини із заїканням.
   33. Зміст та методика обстеження дітей із дислалією.
   34. Зміст та методика обстеження дітей із ринолалією.
   35. Змішана форма ринолалії. Логопедична робота по усуненню вад мовлення при змішаній формі ринолалії.
   36. Історія розвитку вчення про заїкання. Сучасні підходи, проблеми, перспективи. Класифікація заїкання.
   37. Класифікація афазії. Загальна характеристика форм афазії.
   38. Класифікація афазій. Досягнення сучасної афазіології.
   39. Класифікація вад голосу. Попередження порушень голосу.
   40. Класифікація дизартрії. Історія розвитку вчення про дизартрію.
   41. Класифікація дислалії. Сучасні підходи.
   42. Класифікація ринолалії та її характеристика.
   43. Логопедична робота при моторній алалії.
   44. Логопедія, як окрема галузь дефектологічної науки, її предмет, мета та завдання.
   45. Методика подолання вад вимови шиплячих звуків при дислалії.
   46. Моторна еферентна афазія та особливості її подолання.
   47. Обладнання та документація логопедичного кабінету.
   48. Організація і зміст роботи ПМПК.
   49. Організація логопедичної допомоги в Україні.
   50. Організація та зміст логопедичної роботи в післяопераційному періоді при відкритій органічній ринолалії.
   51. Основні принципи і система логопедичного впливу по подоланню дислалії.
   52. Основні принципи і система логопедичної роботи по подоланню поліморфної дислалії.
   53. Основні принципи та зміст медико-педагогічного впливу при відкритій органічній ринолалії (в до- та післяопераційному періоди).
   54. Особливості корекційної логопедичної роботи по подоланню системних порушень мовлення у розумово відсталих дітей.
   55. Особливості логопедичного обстеження дитини з ринолалією.
   56. Особливості мовленнєвого розвитку дітей із відкритою органічною ринолалією. Первинні та вторинні вади в структурі дефекту при ринолалії.
   57. Особливості мовленнєвого розвитку у дітей із ЗПР.
   58. Подолання різних видів стигматизму і парасигматизму свистячих звуків української мови.
   59. Поняття про мовленнєве порушення. Співставлення норми і патології у мовленнєвому розвитку дітей.
   60. Попередження розладів мовлення у дітей дошкільного і шкільного віку.
   61. Порушення письма у дітей із вадами звукової системи мовлення.
   62. Порушення письма у дітей із порушеннями звукової системи мовлення.
   63. Профілактика вад голосу.
   64. Профілактика заїкання.
   65. Психолого-педагогічна характеристика дітей із невротичною та неврозоподібною формою заїкання.
   66. Ринолалія як самостійна мовленнєва вада. Сучасні клінічні підходи усунення незрощень губи і піднебіння в Україні.
   67. Рівні мовленнєвого недорозвинення (за класифікацією Р.Є.Левіної).
   68. Розвиток артикуляційної моторики при усуненні вад звуковимови.
   69. Сенсорна афазія та методи її подолання.
   70. Система корекційно-педагогічної роботи з подолання дизартрії.
   71. Сучасні класифікації порушень мовлення (клінічний та психолого-педагогічний аспекти).
   72. Характеристика ЗНМ І рівня.
   73. Характеристика ЗНМ ІІ рівня.
   74. Характеристика ЗНМ ІІІ рівня.
   75. Характеристика клініко-педагогічної класифікації мовленнєвих порушень.
   76. Характеристика комплексного медико-психолого-педагогічного впливу на дітей із заїканням.
   77. Характеристика мовленнєвих та немовленнєвих симптомів при дизартрії. Вплив дизартрії на формування особистості дитини.
   78. Характеристика мовленнєвих та немовленнєвих синдромів при алалії.
   79. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей із вадами слуху.
   80. Характеристика мовленнєвого розвитку розумово відсталих дітей.
   81. Характеристика психолого-педагогічної класифікації мовленнєвих порушень.

    ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
    ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

    ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №1

    За анамнестичними даними визначити форму заїкання:

    Олег, 5 років.

    Скарги зі слів матері при прийомі: тяжке заїкання, нечітка вимова, поганий сон, підвищена роздратованість, образливість, впертість, дуже поганий апетит.

    Сімейний анамнез: стан здоров’я матері: страждає панкриотитом, гіпертонічною хворобою. Батько – запальний, роздратований, впертий, до сина відноситься добре. Мати роздратована, образлива, плаксива.

    Особливий анамнез дитини: Дитина від 4-ої вагітності, вагітність протікала на негативному фоні (конфлікти у сім’ї ) артеріальному тиску і набряку кінцівок. Пологи затяжні (2 доби)з великим безводним періодом і первинною слабкістю пологових сил. Хлопчик народився в асфіксії, оживлявся медикаментозно. В 6 місяців переніс тяжкий кір – температура 40, в 7 місяців пневмонію з бронхітом, в 9 місяців тяжка диспепсія з температурою 40. Ранній фізичний розвиток: голову став тримати в 4 місяці, сидіти у 8 місяців, ходити з 1року, 2 місяців. Мовленнєвий розвиток: перші слова окремі слова почав вимовляти у віці біля 2 років, розвиток фразового мовлення після 2 років. Заїкання почалося поступово в 3 роки, 8 місяців під час активного розвитку фрази.

    ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2

    1.Визначте, при якому мовленнєвому розладі спостерігається наступна картина та обгрунтуйте відповідь:

    Олена 5 років. Словник, граматична будова відповідає віковій нормі. У мовленні використовує складні поширені речення.

    Звукова система: порушена вимова звуків Р- Р’, Л-Л’, С-З, Ш-Ж, Ч-Ц.

    Фонематичні процеси: порушене фонематичне сприймання, аналіз і синтез.

    Будова артикуляційного апарата без відхилень від норми.

    ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №3

    Опишіть етапи логопедичної роботи при ротацизмі (із зазначенням прикладів вправ та ігор на кожному етапі).

    ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №4

    Скласти план фронтального логопедичного заняття з підготовки до грамоти на тему: «звук Л, Л’».

    ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №5

    Скласти план фронтального логопедичного заняття з розвитку зв’язного мовлення на тему: «Зима».

     

    ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 6

    Скласти план фронтального логопедичного заняття з розвитку зв’язного мовлення на тему: «Свійські тварини».

     

    ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 7

    Розробіть план індивідуальної логопедичної корекції з урахуванням наступної симптоматики мовленнєвих порушень:

    Дівчина 5 р. Зв’язне мовлення: складна поширена фраза. Мовлення граматично правильне. Словниковий запас відповідає віковим нормам. Звуковимова: спотворена вимова звуків: Ш, Ж; заміни Л, Й,→Л’; пропуски: Р, Р’. Фонематичний слух: фонематичне сприймання відповідає віковим нормам, звуковий аналіз здійснює з помилками та труднощами.

    ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 8

    Складіть план індивідуальної логопедичної корекції складної дислалії.

    ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №9

    Визначити мовленнєве порушення за наступною симптоматикою:

    Дитина 7 років, мовлення розгорнуте, граматично правильно оформлене, але вимова «змазана».

    Виявлено: при перевірці стану звуковимови боковий стигматизм шиплячих і свистячих звуків.

    -                                 Параротацизм (р, р” – л”);

    -                                 Параламбдацизм (л – л”) .

    В будові органів артикуляції губних дефектів не виявлено. Рухливість губ і язика обмежена, артикуляція в’яла. При намаганні утримати язик на середній лінії – відхиляється вправо, вгору піднімається з утрудненням, спостерігається тремор кінчика язика.

    Відповідь обґрунтуйте.

    ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 10

    Визначте, при якому мовленнєвому розладі спостерігається наступна симптоматика та обгрунтуйте відповідь:

    Владик, 4 роки. Словник, граматична будова відповідає віковій нормі.

    Звукова система: порушена вимова звуків Р, Рь (характер дефекту: звуки Р, Рь заміняються на ЛЬ – «вальона», «ляк»).

    Будова артикуляційного апарата без відхилень від норми.

    Перелік питань до вступного фахового випробування (співбесіди)

    з «Теорії і спеціальних методик навчання і виховання дітей дошкільного та шкільного віку з порушеннями мовлення»

    для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства,

    при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

    «Спеціаліст»

    на базі здобутого ступеня (ОКР)

    «Бакалавр»

    спеціальність 7.01010501 «Корекційна освіта. Логопедія»

    ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

    1. Виховання дітей із порушеннями мовлення в сім’ї.
    2. Екологічне виховання учнів з розладами мовлення.
    3. Завдання корекційної педагогіки.
    4. Завдання та напрямки підготовки дошкільників із ПМР до школи.
    5. Загальні та спеціальні принципи навчання і виховання дітей із вадами мовлення.
    6. Загартовування та його значення у вихованні дітей з ПМР.
    7. Урок як основна форма навчання учнів з ТПМ.
    8. Засоби навчання та виховання дітей з ПМР.
    9. Зміст корекційно-виховної роботи в спеціальному закладі для дітей із ПМР.
    10. Зміст морального виховання дітей із ПМР.
    11. Ігрова діяльність дітей з ПМР.
    12. Індивідуальна робота з учнями, які мають вади у мовленнєвому розвитку.
    13. Методи навчання і виховання дітей із ПМР.
    14. Національне виховання учнів з розладами мовлення.
    15. Особливості організації корекційно-виховної роботи в логопедичних групах ДНЗ.
    16. Правове виховання учнів з розладами мовлення.
    17. Проведення самопідготовки у школі для дітей з ТПМ.
    18. Розумове виховання дітей із ПМР.
    19. Сенсорне виховання дітей із порушеннями мовлення.
    20. Статеве виховання дітей з ПМР.
    21. Трудове виховання в системі корекційного розвитку дитини з ПМР.
    22. Фізичне виховання дітей з розладами мовлення.
    23. Форми навчання та виховання дітей з ПМР.
    24. Форми роботи з батьками дітей із ПМР.
    25. Характеристика поняття освітня інтеграція.
    26. Форми освітньої інтеграції.
    27. Інклюзія як форма освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
    28. Організація корекційної роботи в інклюзивному класі (групі).
    29. Навчально-методичне забезпечення освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
    30. Особистісно орієнтована модель освітньої інтеграції учнів з порушеннями психофізичного розвитку Бондаря В.І., Синьова В.М.
    31. «Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 р.
    32. Індивідуальний навчальний план учня інклюзивного класу.
    33. Індивідуальна програма учня інклюзивного класу.
    34. Організація корекційно-виховної роботи в інклюзивному класі.
    35. Показання для проведення психокорекційних заходів із дітьми із ТПМ.
    36. Ігротерапія як форма психокорекційного впливу на дітей із ТПМ.
    37. Характеристика поняття «психологічне здоров’я».
    38. Мета і завдання психолого-педагогічної діагностики дітей із ТПМ.
    39. Мета і завдання психоконсультування осіб з ТПМ.
    40. Поняття про психологічний тренінг. Види тренінгів для осіб із ТПМ.
    41. Особливості проведення тренінгів у групах дітей та підлітків з ТПМ.
    42. Принципи психоконсультування осіб з ТПМ.
    43. Психологічне консультування як форма психологічної допомоги особам із ТПМ.
    44. Порівняльна характеристика видів психологічної допомоги дітям із ТПМ.
    45. Мета і значення психопрофілактики для дітей із ТПМ.
    46. Види психокорекції.
    47. Завдання та принципи організації психокорекційної роботи з дітьми із ТПМ.
    48. Особливості консультування осіб із ТПМ.
    49. Погляди Л.С.Виготського на процес корекції порушень психічного розвитку.
    50. Комунікативні техніки у роботі психолога-консультанта.
    51. Казкотерапія як форма допомоги дитині із ТПМ.
    52. Особливості проведення діагностичного обстеження дітей із ТПМ.
    53. Особливості використання ігрових технік у тренінговій роботі з особами із ТПМ.
    54. Завдання курсу «Математика» в спеціальних школах для дітей з ТПМ.
    55. Особливості засвоєння математичних знань учнями з ТПМ.
    56. Завдання курсу «Я і Україна» в спеціальних школах для дітей з ТПМ.
    57. Особливості засвоєння знань з природознавства учнями з ТПМ.
    58. Завдання початкового навчання мови в спеціальних школах для дітей з ТПМ.
    59. Зміст початкового навчання мови в спеціальних школах для дітей з ТПМ.
    60. Особливості засвоєння початкових знань з мови учнями з ТПМ.

     ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
     ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (СПІВБЕСІДИ)

     1. Розробити орієнтовний календарний план роботи вихователя СДНЗ чи школи-інтернату для дітей з ТПМ.
     2. Визначити мету виховної години в 3 класі школи для дітей з ТПМ на тему «Поведінка у транспорті».
     3. Розробити фрагмент уроку, у якому реалізується метод демонстрації.
     4. Розробити фрагмент виховного заходу, у якому реалізується метод бесіди.
     5. Розробити фрагмент уроку, у якому реалізується метод розповіді.
     6. Навести приклад теми та мети екскурсії у природу для молодших школярів з ТПМ.
     7. Рухлива гра. Її значення у вихованні дітей з ПМР.
     8. Навести приклад теми та мети заняття з розвитку елементарних математичних уявлень в групі для дітей з ПМР.
     9. Розробити комплекс вправ для ранкової зарядки.
     10. Розробити орієнтовний перспективний план роботи вихователя СДНЗ чи школи-інтернату для дітей з ТПМ.
     11. Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод вправи.
     12. Навести приклад теми та мети уроку з природознавства в школі для дітей з ТПМ.
     13. Фізкультхвилинка як елемент уроку (заняття).
     14. Визначити мету заняття з ознайомлення з навколишнім у старшій групі для дітей із ЗНМ на тему «Зимові розваги дітей».
     15. Розробити фрагмент заняття, у якому реалізується метод опису.
     16. Навести приклад дидактичної гри з розвитку зв’язного мовлення.
     17. Сюжетно-рольова гра та її значення у вихованні дітей з ТПМ.
     18. Навести приклад вікторини для учнів школи для дітей з ТПМ.
     19. Розробити фрагмент (виховного заходу), у якому реалізується метод показу.
     20. Розробити фрагмент уроку, у якому реалізується метод ілюстрації.
     21. Навести приклад завдання з діагностики уваги у молодших школярів з ТПМ.
     22. Навести приклад дидактичної гри з розвитку звукового аналізу.
     23. Навести приклад теми та мети заняття з розвитку мовлення в групі для дітей з ПМР.
     24. Розробити фрагмент (виховного заходу), у якому реалізується метод заохочення.
     25. Навести приклад теми та мети уроку з «Української мови» в школі для дітей з ТПМ.
     26. Навести приклад завдання з діагностики самооцінки у дітей із ТПМ.
     27. Навести приклад завдання з діагностики мислення у дітей із ТПМ.
     28. Навести приклад завдання з діагностики сприймання у дітей із ТПМ.
     29. Навести приклад завдання з діагностики уяви у дітей із ТПМ.
     30. Навести приклад завдання з діагностики пам’яті у дітей із ТПМ.
   

Авторизація  

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ