1 292 29

   

Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: збірник наукових праць, № 30

Показати  
Заголовок Перегляди
Відомості про авторів 366
Зміст 362
Яковлева С. Д. Важливість визначення психофізіологічних функцій та емоційних рекцій для організації навчального процесу 488
Чобанян А. В. Теоретичний аналіз підготовки майбутніх спеціальних психологів до здійснення психолого-педагогічного супроводу 380
Хохліна О. П. Формування діяльності як засіб соціалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку 364
Товстоган В. С. Місце та роль здібностей в процесі формування професійно-трудової компетентності в учнів спеціальних шкіл 745
Супрун Д. М. Методика викладання психології як навчальна дисципліна в контексті підготовки спеціальних психологів 4167
Соколова Г. Б. Психокорекція емоційних порушень у дітей з особливими потребами засобами ігротерапії 16532
Склянська О. В. Супровід первинної соціалізації дитини з особливими потребами в програмах раннього втручання 1614
Сизко Г. І. Засвоєння суспільного досвіду як умова ефективної соціалізації дітей із розумовою відсталістю 391
Сербова О. В. Проблема економічної соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями у психологічному вимірі 448
Проскурняк О. І. Соціалізація учнів з інтелектуальними порушеннями: комунікативно-мовленнєвий аспект 360
Пахомова Н. Г., Пахомова В. А. Інтеграція медико-психологічних і педагогічних знань в процесі корекційної роботи 386
Мирян А. А. Готовність освітнього простору вищих навчальних закладів до соціальної адаптації студентів з порушенями слуху 388
Мамічева О. В. Теоретичні засади взаємозв’язку схильностей та професійної спрямованості учнів з інтелектуальними порушенями як засіб їх соціалізації 434
Малій Н. Ю. Вплив сім’ї на професійне визначення осіб з розумовою відсталістю в процесі соціалізації 457
Малинович Л. М. Шляхи вирішення проблеми соціальної адаптації осіб з інтелектуальними порушеннями до трудової діяльності 423
Лисовская Т. В. К вопросу о новом функциональном понятии «Лица с выраженными психофизическими нарушениями» 376
Лебідь С. В., Черепенько І. М. Пофесійно-трудове навчання як компенсаторний механізм соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями 372
Кравченко А. І. Оптимізація психологічного стану дітей із легкою розумовою відсталістю засобами арттерапії 395
Коваленко В. Є. Психолого-педагогічне забезпечення професійно-трудової соціалізації розумово відсталих молодших школярів 362
Кірєєва Н. Б., Браславець І. В. Сучасна модель організації допомоги дітям з ускладненнями у розвитку з питань навчання та соціалізації 395
Іваненко А. С. Формування уявлень про майбутню сім’ю як напрямок соціалізації розумово відсталих підлітків 348
Зелінська-Любченко К. О. Роль елементів театральної діяльності у подоланні комунікативної дезадаптації молодших школірів із розумовою відсталістю 375
Горбенко С. Л. Формування рольової поведінки як засіб соцалізації учнів з порушеннями інтелектуального розвитку 340
Аршава І. Ф., Корнієнко В. В., Тороп К. С. Соціально-психологічна реабілітація дітей з психофізичними порушеннями засобами арт-терапії 402
Шум О. А. Застосування сучасних корекційних технологій як запорука успішної соціалізації дітей з особливими освітніми потребами 343
Шеремет М. К., Ромась О. Ю. Проблема порушень голосу у осіб голосомовленнєвих професій 362
Шевченко Н. П. Соціалязація дітей з інтелектуальними порушеннями через трудову діяльність в умовах навчально-реабілітаційного центру 384
Чеботарьова О. В. Особливості соціалізації школярів із порушенями розумового розвитку засобами професійно-трудового навчання 343
Хованова О. А., Хирна Т. К. Модель професіной-трудової реабілітації учнів в практиці діяльності КЗ Богодухівський СНВК 391
Тороп К. С. Модель соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру 363
Татьянчикова І. В. Проблема соціалізації дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах сучасних соціально-економічних змін у суспільстві 382
Супрун М. О., Гладченко І. В. До питання підготовки осіб з інтелектуальними порушеннями до санітарно-волонтерської діяльності 407
Савінова Н. В. Інформаційно-комунікаційні технології в корекційній освіті 392
Приходько Т. П. Готовності до вибору професії та професійної діяльності старшокласників допоміжної школи як компонент професійно-трудової соціалізації 342
Потапенко О. М. Удосконалення мовлення дітей засобами логопедичного самомасажу 376
Омельянович І. М. Особливості соціалізації підлітків-випускників з інтелектуальними порушеннями 362
Ніколенко Л. М. Роль трудового виховання у професійному становленні з інтелектуальними порушеннями 339
Любчич Н. В. До проблеми спеціальної методики навчання української мови розумово відсталих учнів спеціальної школи 377
Лісова Л. І. Особливості фізичної прцездатності дітей з вадами інтелекту у процесі навчання столярної справи 338
Левицький В. Е. До питання про організацію профорієнтаційної роботи та професійно-трудового навчання у спеціальній школі для дітей з порушеним інтелектом 336
Кравець Н. П. Формування читацької діяльності як особистісного компоненту соціально-трудової адаптації розумово відсталих учнів 354
Косенко Ю. М. Специфіка навчання історії розумово відсталих дітей у першій половині 70-Х років ХХ століття 332
Колишкін О. В. Особливості впровадження профорієнтаційної роботи в спеціальній школі 397
Коваль Н. І. Громадське виховання сташокласників з порушеннями інтелекту на уроках професійно-трудового навчання 375
Католик М. Є. Педагогічні ідеї А. С. Макаренка у практиці роботи навчально-реабілітаційного центру 335
Ісаєва О. В., Філіппенко О. І. Розробка модели інклюзивного ресурсного центру на Дніпропетровщіні 354
Єжова Т. Є. Організаційно-педагогічні умови забезпечення права на працю випускників спеціальних шкіл для дітей з інтелектуальними порушеннями (історичний аспект) 363
Долинний Ю. О. Реабілітаційна робота з дітьми з обмеженими фізичними можливостями 387
Докучина Т. О. Створення ситуації успіху на уроках трудового навчання у допоміжній школі 339
Дмитрієва І. В., Одинченко Л. К. Розвиток самостійності учнів спеціальної школи як фактору їхньої соціалізації 303
Глушенко К. О., Ращенко А. С. Особливості формування творчих здібностей у підлітків зі зниженим зором 355
Глоба О. П. Педагогічні умови забезпечення трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями 433
Гладуш В. А., Лепетченко М. В. До питання професійної самовизначенності розумово відсталих підлітків 291
Галущенко В. І. Корекційна робота з формування просодочного компонента мовлення у дітей із ЗПР 311
Гаврилова Н. С., Константинів О. В. Історични аналіз та перспективи розвитку професійно-трудової освіти дітей з порушеннями інтелекту в Україні 300
Волошенюк К. С. Взаємозв’язок технологій навчання з позакласною трудовою діяльністю як засіб соціалізації дітей із розумовими порушеннями 293
Барко В. В. Значення наукової школи І. С. Моргуліса для розвитку вітчизняної тифлопедагогіки 293
Базима Н. В., Семенова В. Д. Особливості розвитку вербальної памяті у дітей з мовленнєвими порушеннями 301
   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ