Кафедра ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Створено: Неділя, 14 липня 2019, 06:30
Останнє оновлення: Неділя, 14 липня 2019, 06:30
Опубліковано: Неділя, 14 липня 2019, 06:30

Призначення спеціаліста:

Кваліфікований фахівець ортопедагог (вчитель-дефектолог) працює вчителем початкових класів шкіл для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, надає компетентну корекційно-реабілітаційну та психолого-педагогічну допомогу дітям з порушеннями психофізичного розвитку різних нозологій як вчитель інклюзивного навчання, вчитель-реабілітолог, педагог навчально-реабілітаційних установ, вихователь дошкільних навчальних закладів, методист і консультант зі спеціальної та інклюзивної освіти, консультант інклюзивних ресурсних центрів.

Освітньо-професійна програма «ОРТОПЕДАГОГІКА»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

               за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Ортопедагогіка

               галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

               кваліфікація: 2340 Вчитель-дефектолог,

2331 Вчитель початкового навчально-виховного закладу.

Додаткова кваліфікація за вибірковим блоком:

  1. «Спеціальне виховання» - 3340 Вихователь (освітніх та реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата);
  2. «Комплексне реабілітування» - 2340 Вчитель-реабілітолог (освітніх та реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата)

Освітньо-наукова програма «ДІАГНОСТИКО-КОНСУЛЬТАТИВНА ОРТОПЕДАГОГІКА»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

               за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. Ортопедагогіка

               галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

               кваліфікація: Магістр спеціальної освіти,

2310 Викладач закладу вищої освіти (спеціальної педагогіки, психології та реабілітології),

2340 Вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог

Додаткові кваліфікації за вибірковими блоками дисциплін:

1) «Консультування інклюзивної освіти» - 2351.1 Науковий співробітник-консультант (методи навчання)

2) «Консультування спеціальної освіти» - 2351.2 Методист (консультант спеціальної освіти)

Освітньо-професійна програма «ОРТОПЕДАГОГІКА»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

               за спеціальністю Спеціальна освіта. Ортопедагогіка

               галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

кваліфікація: Магістр спеціальної освіти,

2340 Вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог

Додаткові кваліфікації за вибірковими блоками дисциплін:

І (навчання 1 рік 4 місяці): 1) «Психолого-педагогічне реабілітування» - 2331 Вчитель початкового навчально-виховного закладу (для осіб з порушеннями функцій опорно-рухового апарата, шкіл з інклюзивною формою навчання)

ІІ (навчання 1 рік 10 місяців): 1) «Шкільна та дошкільна ортопедагогічна освіта» - 2331 Вчитель початкового навчально-виховного закладу, 3340 Вихователь (шкільних і дошкільних освітніх закладів для дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарата)

Комплексна кваліфікація фахівця дозволяє йому працювати:

Фокусні групи населення, з якими працює ортопедагог: