ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ У ПСИХОЛОГІЧНИХ ВИМІРАХ СПІЛЬНОТ ТА ПРОФЕСІЙ»

Деталі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Факультет лінгвістики  та соціальних комунікацій

ІІІ Міжнародний симпозіум
 

 
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС


 ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ: НАУКА, ОСВІТА, КОМУНІКАЦІЯ
 

Кафедра авіаційної психології
 

 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ У ПСИХОЛОГІЧНИХ
 
ВИМІРАХ СПІЛЬНОТ ТА ПРОФЕСІЙ»

26-27 березня 2020 року

Реєстрація Web-сервіс:http://conference.nau.edu.ua/

Електронна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." title="">k_aps@nau.edu.ua

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон:(044) 406-71-16

  (044) 406-72-78

(093) 499-05-50

(066) 750-26-62

Заявки та
 тези доповідей

до 1 березня 2020 року

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій».

Мета  конференції полягає у теоретичному та емпіричному аналізі психологічних особливостей розвитку індивідуальності у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах сучасного мережевого суспільства. Конференція призначена для обміну досвідом сучасних концепцій і практик щодо розвитку індивідуальності, розкриття основних складовихіндивідуальності, виявлення особливостей її прояву, встановлення психологічних закономірностей, узагальнення практичних рекомендацій щодо реалізації індивідуальності у професійному та соціальному оточенні.

Співорганізатори конференції:

Інститут психології імені Г.С Костюка НАПН України (Київ, Україна), PolytechnicInstituteofPortalegre (Prtalegre, Portugal), Bingol University (Bingol, Turkey), Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна), Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського (Київ, Україна), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)

Напрями роботи

 1. Індивідуальність у сучасному світі: методологія, теорія і практика.

 2. Науково-педагогічна парадигма формування індивідуальності.

 3. Психологічні детермінанти становлення індивідуальності на різних етапах життєвого шляху.

 4. Психологічні виміри розкриття індивідуальності у професійній діяльності.

 5. Застосування принципів індивідуального підходу в психологічному супроводі персоналу екстремального профілю.

 6. Індивідуальні особливості переживання життєвих криз.

 7. Технології психологічної допомоги в умовах суспільної кризи.

 8. Генезис психічного здоров’я особистості.

 9. Індивідуальні можливості адаптації та збереження психічного здоров’я в умовах мережевого соціуму.

 10. Духовний світ індивідуальності у контексті розвитку самосвідомості.

Умови участі

Для участі в конференції до 01 березня 2020 р. необхідно:

1. Надіслати на електронну адресу конференції або передати в оргкомітет особисто:

 • заявку для участі в конференції (форма заявки додається);

 • вичитані та оформлені відповідно до вимог (див. нижче) матеріали доповіді у вигляді комп’ютерного файлу;

 • скан-копію про сплату організаційного внеску.

2. Надіслати на картку приват-банку (5168 7573 6400 9623) уповноваженого представника  (Подофєй Світлана Олексіївна), або передати в оргкомітет особисто: грошовий внесок у розмірі 150грн., що включає: підготовку оригіналу збірника наукових праць, електронний варіант збірника, реєстраційний внесок, програму конференції, бейджики, каву-брейк,сертифікат участі, організаційні витрати.

Матеріали конференції будуть розміщені в університетському репозитарії та індексуватимуться в системі GООGLЕ SCНOLAR.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Публікація матеріалів

Електронні версії збірника матеріалів конференції та програми будуть надіслані учасникам та розміщені на сайті Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій НАУ до26 березня 2020 року.

Підготовлені статті повинні відповідати таким вимогам:

1) Для електронного збірника

Обсяг до 5-ти сторінок при форматі сторінки А5 (148х210 мм), орієнтація – книжкова;за бажанням автора цей обсяг може бути перевищений на умовах оплати кожної додаткової сторінки (повної або неповної) з розрахунку 40 грн. за кожну.

Поля: всі поля – 20 мм;

Шрифт Times New Roman, розмір – 11, міжрядковий інтервал – 1, стиль Normal.

Перший рядок (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) – ім’я та прізвище автора; другий рядок (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) – вчене звання і/або науковий ступінь (для осіб, які їх мають); третій рядок (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) – навчальний заклад або місце роботи; наступний рядок (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні) – місто і країна проживання ( вказується в дужках), наприклад г. Батуми (Грузия).

Наступний абзац – назва тез (шрифт напівжирний, усі літери прописні, вирівняні по центру, відступ зверху і знизу – 6 пт) .

Далі йде текст тез, вирівняний по ширині, абзац – 10 мм, сторінки не нумеруються.

Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література" (слово Література відцентровано, відступ зверху і знизу – 6 пт). Література наводиться в алфавітному порядку. Список літератури слід оформлювати відповідно до державного стандарту України ДСТУ7.1:2006, у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].

Перенесення у словах (у тому числі і автоматичного) не допускається.

Рисунки (схеми, графіки) обов’язково повинні мати назву, яка розміщується після рисунка посередині рядка. Пояснення до рисунка (при їх наявності) розміщують перед назвою рисунка.

Не допускаються скановані та великі таблиці, скановані (сфотографовані), не згруповані або кольорові рисунки.

2) Для збірника Web of Science 

Стаття повинна бути оригінальною, актуальною для зарубіжної та вітчизняної психологічної науки, не опублікованою раніше і не поданою до публікації в інші наукові журнали. Автор (автори) статті відповідає за її зміст, відсутність плагіату, достовірність прізвищ, назв і цитування літератури та правильність оформлення за встановленими редакцією журналу вимогами.

Приймаються статті, які відповідають установленим вимогам і написані українською чи англійською мовою.

Кількість авторів однієї статті – не більше двох.

Всі статті перевіряються на академічну доброчесність і рецензуються.

Вимоги до статей відповідають стандартам МОН України і провідних зарубіжних
 наукометричних баз даних.

Оформлення статей:https://drive.google.com/open?id=1Xm043JnttR1d4uJ5Ic8XBYYw3jOJi778
 
Взірець: https://drive.google.com/open?id=1aBAlwkWR7ZTnAyLS4Y6XDkBJj94Y-fGD

Контактна інформація

Кафедра авіаційної психології Факультет лінгвістики  та соціальних комунікацій

НАУм. Київ, 03058, пр. Любомира Гузара, 1, корпус 8, кімната 8.1201.

З а я в к а

учасника ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ У ПСИХОЛОГІЧНИХ
 ВИМІРАХ СПІЛЬНОТ ТА ПРОФЕСІЙ»

26-27 березня 2020 року

Ви можете заповнити заявку на участь у конференції перейшовши за наступним посиланням:

https://forms.gle/vE3Ef8M5UxNgrb8UA

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 299 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ