ПРОГРАМА ІI З’ЇЗДУ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ УКРАЇНИ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНІХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ"

Деталі

 

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти НПУ

імені М.П. Драгоманова

ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів»

ГО «Справа Кольпінга в Україні» (Німеччина)

ПРОГРАМА

ІI З’ЇЗДУ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНІХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 р.

Київ

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

ІІ З’їзду корекційних педагогів України

«Актуальні проблеми навчання та виховання дітей із особливими освітніми потребами в освітніх реаліях України»

Голова

оргкомітету:

Андрущенко В.П. доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Співголови

оргкомітету:

Хіврич В.В.Генеральний директор директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Шеремет М.К. – доктор педагогічних наук, професор, почесний член НАПН України, заслужений працівник освіти України, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів України»;

  Синьов В.М. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, почесний декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                                    М.П. Драгоманова, заслужений юрист України, президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів України»

Координатор діяльності

оргкомітету:

Афузова Г.В. – кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова;

Чепурна Л.Г.кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з виховної роботи факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                                    М.П. Драгоманова

Відповідальний секретар

оргкомітету:

Ковальчук Ж.М. – старший викладач кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Симоненко Т.В. – начальник головного управління інклюзивної, спеціальної та позашкільної освіти директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Шевцов А.Г. – директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів України»,

Лабайчук Г.Ф. – спеціаліст головного управління інклюзивної, спеціальної та позашкільної освіти директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України

Торбін Г.М. – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи НПУ імені М.П. Драгоманова

Вернидуб Р.М.– доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи НПУ імені М.П. Драгоманова

Панченко Л.М.кандидат філософських наук, доцент, вчений секретар НПУ імені М.П. Драгоманова, вчений секретар експертної ради з філософських, політичних та соціологічних наук ДАК МОН України

Корець М.С.доктор педагогічних наук, професор, проректор із науково-педагогічної та адміністративно-господарчої роботи НПУ імені                                М.П. Драгоманова

Біденко Є.В.помічник ректора НПУ імені М.П. Драгомановаз економіки та фінансів

Федоренко С.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Островська К.О. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

Риков С.О. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені М.Л. Шупика, Головний офтальмолог МОЗУ, президент ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України», Заслужений лікар України

Синьова Є.П. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, президент ВГО «Асоціація тифлопедагогів України»

Фомічова Л.І. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, президент ВГО «Асоціація сурдопедагогів та піклувальників про осіб з порушеннями слуху «Інститут сурдопедагогічної політики»

Руденко Л.М.доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Піонтківська Г.С.кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Заплатинська А.Б.кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Щербак Є.О. – голова студентського парламенту факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

ЗАПРОШЕНІ ГОСТІ

Новосад Г.І. – міністр освіти і науки України

Мандзій Л.С. – заступник міністра освіти і науки України

Сушкевич В.М. – голова Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України, Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю Адміністрації Президента України

Кремень В.Г. – доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, президент Національної академії педагогічних наук України

Шаров О.І. – генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України

Максименко С.Д. – доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Максименко Г.Д. – почесний випускник факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Бех І.Д. – доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України

Бондар Віт.І. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, почесний випускник факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Бондар В.І. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, почесний випускник факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, декан факультету педагогіки і психології НПУ імені                         М.П. Драгоманова

Засенко В.В. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Співаковський О.В. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Заслужений працівник освіти України, ректор Херсонського державного університету

Лянной Ю.О. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Нечипоренко В.В. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

Декани факультетів Національного педагогічного університету                                імені М.П. Драгоманова та декани фахових факультетів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Херсонського державного університету, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

РЕГЛАМЕНТIІ З’ЇЗДУ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ

07 листопада 2019 р., м. Київ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, гуманітарний корпус, вул. Тургенєвська, 8/14

9.00-10.00 Реєстрація учасників З’їзду. Виставка наукової продукції факультету; виставка творчих робіт вихованців спеціальних закладів освіти та соціально-реабілітаційних центрів

10:00-10:15   Урочисте відкриття ІІ З’їзду корекційних педагогів України

10:15-13:00   Пленарне засідання

13.00-14.00 Кава-брейк. Виставка наукової продукції факультету; виставка творчих робіт вихованців спеціальних закладів освіти та соціально-реабілітаційних центрів

14:00-15:00    Круглі столи (за напрямами). Обмін досвідом.

15:00-16:00    Майстер-класи (лінійка 1)

16:15-17:15    Майстер-класи (лінійка 2)

17.30-18.00    Підведення підсумків. Прийняття Ухвали з’їзду.

10:00-10:15 – Урочисте відкриття з’їзду

Вітальне слово

1) Андрущенко В.П. доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України, ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

2) Хіврич В.В.генеральний директор директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України

10:15-13:00 Пленарне засідання

 1. Шеремет М.К., доктор педагогічних наук, професор, Почесний академік НАПН України, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів України», Заслужений працівник освіти України, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Факультет спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова: становлення та розвиток.
 2. Хіврич В.В., генеральний директор директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України – Освіта осіб з особливими освітніми потребами.
 3. Синьов В.М., доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України, заслужений юрист України, почесний декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів України» – Актуальні проблеми розвитку та соціалізації осіб з особливими освітніми потребами.
 4. Шевцов А.Г.,директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів України» Психолого-педагогічні аспекти створення інклюзивного середовища для молоді з порушеннями функції опорно-рухового апарату у вищих навчальних закладах.
 5. Риков С.О., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені                 М.Л. Шупика, Головний офтальмолог МОЗУ, президент ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України», Заслужений лікар України;                           Синьова Є.П., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології, президент ВГО «Асоціація тифлопедагогів України», Заслужений працівник освіти України; Шаргородська І.В., доктор медичних наук, професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені М.Л. Шупика – Око – ворота для сонця.

13.00-14.00 КАВА-БРЕЙК

14:00-15:00Круглий стіл. Обмін досвідом.

НАПРЯМОК 1.

ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ І НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ

(ауд. 12-10)

МодераториФедоренко С.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та логопсихології, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                                    М.П. Драгоманова;

Тарасун В.В. – доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                     М.П. Драгоманова

СекретарЧередніченко Н.В.кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Демченко І.І., доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної освіти, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Створення інклюзивного освітнього середовища в умовах реалізації Концепції Нової української школи.

Конопляста С.Ю., доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                          М.П. Драгоманова – Комбіновані порушення мовлення: сучасний погляд.

Пахомова Н.Г., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.КороленкаФормування невербальних засобів комунікаціїу дітей із обмеженими психофізичними можливостями: психолінгвістичний аспект.

Савінова Н.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти факультету педагогіки та психології Миколаївського національному університеті імені В.О.Сухомлинського – Компетентнісно-діятельнісний підхід в системі підготовки майбутніх вчителів-логопедів.

Тарасун В.В., доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                        М.П. Драгоманова – Технології ранньої комплексної допомоги дітям переддошкільного віку з особливостями у розвитку.

Федоренко С.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Розвиток образного мовлення у дітей молодшого шкільного віку з порушенням зору та мовлення.

Гаврилова Н.С., кандидат психологічних наук, професор кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Перспективи використання нейропсихологічного підходу з метою моделювання структури порушення засвоєння знаків та символів.

Мартиненко І.В., доктор психологічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                        М.П. Драгоманова – Особливості організації психокорекційної роботи з подолання комунікативних труднощів дітей із системними порушеннями мовлення первинного ґенезу.

Базима Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                        М.П. Драгоманова – Методика формування мовленнєвоï активностi у дошкiльникiв з РАС.

Боднар Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                        М.П. Драгоманова – Особливості професійної підготовки майбутніх логопедів.

Гац Г.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Педагогічний тренінг як метод формування готовності студентів до роботи з дітьми в системі інклюзивної освіти.

Гноєвська О.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                          М.П. Драгоманова – Новітні методики корекційного навчання дітей з психофізичними порушеннями в умовах інклюзивного класу.

Голуб Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри здоров‘я людини та корекційної освіти природничого факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди – Використання пізнавальних завдань у корекційно-розвивальній роботі з молодшими школярами із ЗНМ та порушеннями писемного мовлення.

Журавльова Л.С., кандидат педагогічних наук,доцент кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького – Методичні засади логопедичного скринінгу в системі корекційно-розвивальної роботи з дітьми молодшого шкільного віку.

Кабельнікова Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного університету – Нейропсихологічні механізми опанування навичками моторного програмування артикуляційних дій в онтогенезі.

Качуровська О.Б., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                          М.П. Драгоманова – Використання Інтернет сервісів в освітньому процесі вищого навчального закладу.

Козинець О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                      М.П. Драгоманова – Хронологія створення дефектологічних та логопедичних словників.

Коломієць Ю.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                      М.П. Драгоманова – Нейропсихологічна діагностика диспраксій у дітей із ТПМ.

Корнєв С.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                        М.П. Драгоманова – Вплив зубнощелепних аномалій на мовленнєвий розвиток дітей.

Королько Н.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                        М.П. Драгоманова – Модернізація змісту освіти з математики в спеціальній школі для дітей з ТПМ в умовах реалізації НУШ.

Ленів З.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                        М.П. Драгоманова – Професійна підготовка асистентів учителів закладів освіти з інклюзивною формою навчання.

Линдіна Є.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету – Історіографічний аспект логопедичної допомоги дітям в Україні                                        (ІІ пол. XX ст.).

Лопатинська Н.А.,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології, директор педагогічного коледжу Хортицької національної академії – Сучасні нейростимуляційні технології у корекційно-розвитковій діяльності з дітьми дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення.

Марченко І.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                          М.П. Драгоманова – Діагностика комунікативного розвитку дітей середнього дошкільного віку з алалією.

Мілевська О.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Корекція лексико-семантичних умінь у дітей із загальним недорозвиненням мовлення у контексті формування просторової лексики.

Пінчук Ю.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                          М.П. Драгоманова – Логопедичний супровід дітей із тяжкими порушеннями мовлення у спеціальній школі.

Потапенко О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                        М.П. Драгоманова – Використання зондового масажу в роботі логопеда.

Ревуцька О.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету– Комплексний підхід до пропедевтики та корекції міофункціональних (орофаціальних) та мовленнєвих порушень у дітей.

Стасюк Л.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Професійна адаптація спеціального педагога.

Тищенко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                          М.П. Драгоманова – Типологія первинного недорозвитку мовлення.

Чередніченко Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                        М.П. Драгоманова – Сучасний підхід до корекції дизорфографічних фонетико-графічних помилок у письмі молодших учнів.

Швалюк Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                        М.П. Драгоманова – Особливості організації та змісту роботи вчителя-логопеда на шкільному логопункті.

Бєлова О.Б., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Вплив негативних переживань на самопочуття дітей з порушенням мовлення.

Брушневська І.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Комплексна діагностика психомовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку із ЗНМ.

Константинів О.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Особливості використання методу сенсорної інтеграції у роботі з немовленнєвими дітьми.

Ткач О.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Формування предикативного словника у дітей з розладами спектру аутизму в процесі маніпулятивної діяльності.

Галецька Ю.В., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Використання розповіді як методу розвитку зв’язного мовлення дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення.

Лісова Л.І., кандидат педагогічних наук, викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Труднощі у процесі розв’язування арифметичних задач молодшими школярами з ТПМ.

Ковальчук Ж.М., аспірант, старший викладач кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                      М.П. Драгоманова – До проблеми періодизації спеціальної освіти в Україні.

НАПРЯМОК 2.

ПСИХОЛОГІЯ НОВОГО ОСВІТНЬОГО МИСЛЕННЯ

(ауд. 13-4)

МодераториФомічова Л.І. – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, президент ВГО «Асоціація сурдопедагогів та піклувальників про осіб з порушеннями слуху «Інститут сурдопедагогічної політики»;

Комісаров О.В. – кандидат педагогічних наук, професор кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

СекретарГренюк Л.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Фомічова Л.І., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, президент ВГО «Асоціація сурдопедагогів та піклувальників про осіб з порушеннями слуху «Інститут сурдопедагогічної політики» Психологічні засади ефективного розвитку глухих і слабочуючих дітей.

Комісаров О.В.,кандидат педагогічних наук, професор кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. ДрагомановаМузично-ритмічна стимуляція у розвитку мовлення глухих дітей.

Горлачов О.С., кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. ДрагомановаМіміко-жестове мовлення у структурі початкового навчання.

Гренюк Л.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. ДрагомановаМотиваційна складова у навчальній діяльності.

Круглик О.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. ДрагомановаОсобливості роботи з різними видами текстів у навчальній діяльності дітей з порушеннями слуху.

Малина Л.О.,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова Педагогічні технології розвитку усного зв'язного мовлення дітей з порушенням слуху.

Никоненко Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Кадрове забезпечення закладів спеціальної освіти у США.

Тимофієнко Н.В., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. ДрагомановаЕфективне спілкування сурдопедагога як чинник субєктивного підходу.

Губар С.Ю., старший викладач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. ДрагомановаПредметна діяльність глухих дітей молодшого шкільного віку.

Козлова О.М., старший викладач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. ДрагомановаЧитання як засіб розвитку глухих і слабочуючих дітей.

НАПРЯМОК 3.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

(ауд. 13-6).

МодераториСиньова Є.П.доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, президент ВГО «Асоціація тифлопедагогів України», Заслужений працівник освіти України;

Риков С.О. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені М.Л. Шупика, Головний офтальмолог МОЗУ, президент ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України», Заслужений лікар України

СекретарПаламар О.М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Риков С.О., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені М.Л. Шупика, Головний офтальмолог МОЗУ, президент ГО «Асоціація дитячих офтальмологів та оптометристів України», Заслужений лікар України;                                                              Синьова Є.П., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, президент ВГО «Асоціація тифлопедагогів України», Заслужений працівник освіти України;                                      Опанасенко Ю.П., вчитель початкових класів санаторної школи-інтернату І-ІІ ступеня №21 м. Києва – Медико-педагогічне партнерство в розвиткові наукового та кадрового забезпечення освіти дітей з порушеннями зору.

Бондаренко Ю.А., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, завідувач лабораторії проблем інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка – Корекційна спрямованість музичної діяльності дошкільників зі зниженим зором.

Паламар О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Психологічні засади організації навчання дітей з порушеннями зору.

Сасіна І.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Особливості використання стимульного матеріалу в психолого-педагогічному обстеженні осіб з порушеннями зору.

Чорненька В.Д., кандидат медичних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Про призначення дисциплін медико-біологічного напрямку для формування компетенції корекційних педагогів різних спеціальностей.

Лесик С.М., директор КНЗ «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної ради– Творча співпраця закладу спеціального освіти з інституціями громадянського суспільства у проектній діяльності: корекційно-розвитковий аспект.

НАПРЯМОК 4.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

(ауд. 13-9)

Модератори Шульженко Д.І.доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова;

Супрун М.О. доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                              М.П. Драгоманова

Секретар: Ханзерук Л.О.кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Синьов В.М., доктор педагогічних наук, дійсний член НАПН України, заслужений юрист України, почесний декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, президент ВГО «Асоціація корекційних педагогів України» – Проблеми забезпечення якісної освіти при порушеннях інтелектуального розвитку особистості.

Бистрова Ю.О., доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова Корекція поведінкових порушень в учнів закладів спеціальної освіти.

Миронова С.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Факультету корекційної та соціально педагогіки та психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Роль закладів вищої освіти у формуванні державно-суспільного ставлення до освіти осіб з особливими освітніми потребами.

Дмитрієва І.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» – Педагогічні технології реалізації корекційного потенціалу естетичного виховання учнів з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзії.

Кузава І.Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Загальна характеристика зарубіжних науково-практичних підходів щодо організації інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку.

Мамічева О.В., доктор психологічних наук, професор, декан факультету спеціальної освіти ДВНЗ Донбаського державного педагогічного університету – Психолого-педагогічний супровід осіб із особливими освітніми потребами у просторі вищого навчального закладу.

Островська К.О., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка – Концепція супроводу осіб з інвалідністю протягом життя: психолого-педагогічний ракурс.

Супрун М.О., доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                            М.П. Драгоманова – Внесок академіка В.М. Синьова в підготовку вітчизняних дефектологів.

Шульженко Д.І., доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Психотренінги для батьків дітей із інтелектуальними порушеннями.

Ісаєва О.В., начальник відділу дошкільної інклюзивної освіти та соціального захисту Департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА – Роль спеціальних закладів освіти в навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами.

Боряк О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка – Діагностика, формування та корекція мовленнєвої діяльності молодших школярів із інтелектуальними порушеннями.

Гаврилов О.В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Навчання дітей з помірним та тяжким ступенем порушення розумового розвитку: реалії та перспективи.

Геращенко С.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                    М.П. Драгоманова – Активізація мовленнєвої діяльності в учнів початкових класів з інтелектуальними порушеннями на уроках української мови.

Докучина Т.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освітиКам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – Розвиток фахової компетентності корекційних педагогів у процесі професійної діяльності.

Кравець Н.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                              М.П. Драгоманова – Використання положень М.П. Козленка у спеціальній та інклюзивній освіті.

Кузьмінська Є.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Формування мовленнєвої компетенції у дітей з інтелектуальними порушеннями старшого дошкільного віку.

Левицький В.Е., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Вплив соціокультурних умов життя на рівень інтелектуального розвитку дітей молодшого шкільного віку.

Матющенко І.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Соціально-психологічна адаптація дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах інклюзивної освіти.

Одинченко Л.К., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» – Корекційно-дидактичний потенціал мультимедіа-технологій у навчанні географії учнів з інтелектуальними порушеннями.

Омельянович І.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Формування математичної компетентності у молодших школярів з особливими освітніми потребами.

Піонтківська Г.С., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Використання алгоритмів у процесі формування початкових мовних узагальнень в учнів з інтелектуальними порушеннями.

Савицький А.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                        М.П. Драгоманова – Особливості застосування програм раннього втручання у процесі психофізичного розвитку дітей з синдромом Дауна.

Тороп К.С., кандидат психологічних наук, заслужений працівник освіти України, заступник директора з навчально-виховної роботи КЗО Навчально-реабілітаційний центр «Колосок» ДОР – СТЕМ-освіта в системі компетентнісно-спрямованої інноваційної соціальної і життєвої практики дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційного центру.

Ханзерук Л.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                              М.П. Драгоманова – Дошкільники з інтелектуальними порушеннями в сучасному освітньому просторі.

Чепурна Л.Г.,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                             М.П. Драгоманова Внесок К.М. Турчинської в розвиток корекційної педагогіки.

Бондар Н.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. ДрагомановаОсобливості сформованості мовленнєвої компетенції в учнів з інтелектуальними порушеннями старших класів на уроках трудового навчання.

Косенко Ю.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка – Виховання національно-патріотичних цінностей в учнів з порушеннями інтелекту на уроках суспільствознавчого змісту.

Чобанян А.В., старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету іменіА.С.Макаренка – Особливості сформованості комунікативної компетентності дітей з порушеннями інтелектуального розвитку помірного ступеня старшого дошкільного віку.

Горбань Н.В., викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка – Порівняльний аналіз програмового забезпечення спеціальної методики викладання української мови в закладах освіти для дітей з інтелектуальними порушеннями.

Скиба Т.Ю., викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка – Проблеми географічної освіти в контексті формування соціальної та економічної компетентності старшокласників з інтелектуальними порушеннями.

Маруда О.Г., заступник голови правління Благодійного товариства допомоги особам з інтелектуальними порушеннями «Джерела», аспірант кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Сучасний стан прав осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні.

Руденко А.О., директор спеціальної школи І-ІІ ступенів № 10 Дарницького району м. Києва, аспірант кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Вивчення рівня сформованості початкових мовних узагальнень в учнів з інтелектуальними порушеннями 2 - 4-х класів.

НАПРЯМОК 5.

РОЛЬ ПСИХОЛОГА В СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНОЇ

ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

(ауд. 12-4)

МодераториРуденко Л.М.доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної психології та медицинифакультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Супрун Д.М.доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної психології та медицинифакультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

СекретарКротенко В.І. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Дегтяренко Т.М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені                                А.С. Макаренка – Проблеми підготовки майбутніх фахівців для системи інклюзивної освіти.

Проскурняк О.І., доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради Діагностика готовності вчителів основної школи до роботи в інклюзивному класі.

Руденко Л.М., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова Шляхи подолання порушень поведінки у детей з інтелектуальними порушеннями.

Супрун Д.М., доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, Кондукова С.В., логопедПрофесійне формування особистості психолога в системі спеціальної освіти.

Афузова Г.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Психологічний супровід в інклюзивних закладах освіти.

Дем’яненко Б.Т., кандидат медичних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Особливості синдрому емоційного вигорання у студентів педагогічного університету.

Кротенко В.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Принципи планомірно-поетапного формування розумових дій в практиці підготовки спеціальних психологів.

Найдьонова Г.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Підходи та напрями психокорекції психосексуального розвитку дітей із психофізичними особливостями.

Осадча Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Оцінка емоційного, фізичного та функціонального статусу у пацієнтів із порушенням голосу органічного ґенезу.

Федоренко М.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Особливості соціалізації дітей молодшого шкільного віку з РАС.

Федоренко М.І., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Використання новітніх інформаційних технологій в роботі спеціального психолога.

Хворова Г.М.,докторант Інституту соціальної та політичної психології, кандидат педагогічних наук, доцент – Психологічне дослідження компетентнісних батьківських характеристик батьків дітей з аутизмом.

Олефір В.П., старший викладач кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Профілактика синдрому емоційного вигорання корекційних педагогів: техніки розвитку емпатії.

Івашура Н.С., викладач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології Харківської гуманітарно-педагогічної академії – Особливості психолого-педагогічного супроводу дитини з РАС в початковій школі.

Григоренко Т.В., аспірант, викладач кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                                М.П. Драгоманова – Формування професійних компетентностей психолога (спеціального).

НАПРЯМОК 6.

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЙ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТА

(ауд. 12-5)

МодераториЗаплатинська А.Б.кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова;                         Глоба О.П.доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Секретар: Родненок М.Є.кандидат педагогічних наук, кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Глоба О.П., доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. ДрагомановаІнноваційні технології діагностики і корекції порушення опорно-рухового апарату у дітей в умовах закладів освіти з інклюзивною формою навчання.

Нечипоренко В.В., доктор педагогічних наук, професор, ректор Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради Інноваційний менеджмент розвитку багаторівневої освітньо-реабілітаційної системи (на прикладі Хортицької національної академії).

Форостян О.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дефектології та фізичної реабілітації Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та реабілітації Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського Історія та сучасність корекційно-реабілітаційного супроводу дітей із сенсорними порушеннями.

Шевцов А.Г., директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, віце-президент ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів України», Стасюк І.В., аспірант, викладач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Психолого-педагогічні аспекти створення інклюзивного середовища для молоді з порушеннями функції опорно-рухового апарату у вищих навчальних закладах.

Заплатинська А.Б., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Інтерактивні технології в комплексній реабілітації осіб з функціональними порушеннями.

Колишкін О.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка – Ретроспектива розвитку рухової сфери осіб із інтелектуальними порушеннями.

Ліссова З.І., кандидат медичних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                                    М.П. Драгоманова – Місце предметів медичного профілю «загально-клінічних та неврологічних» в програмі підготовки фахівців – корекційних педагогів та психологів.

Позднякова О.Л., кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної радиУмови інноваційного розвитку виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу.

Сергеєва В.Ф., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Особливості організації та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю в умовах інклюзії.

Чухрій І.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – Система психокорекції соціально-психологічної дезадаптованості молодих людей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

Родненок М.Є., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова – Сучасні дослідження в Монтессорі – освіті.

Сімко А.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – Психолого-педагогічні засади корекції психомоторного розвитку у дітей раннього віку засобами фізичних вправ.

Ільїна О.В., старший викладач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                        М.П. Драгоманова – Формування психологічної готовності до педагогічної діяльності у майбутніх ортопедагогів-реабілітологів.

Літвінські Н. В., викладач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітологіїфакультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                          М.П. Драгоманова – Особливості соціальної адаптації студентів з ПОРА до умов навчання у вищій школі.

Ачкевич С.А., аспірант кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                          М.П. Драгоманова, викладач логопедії Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Т.Г. Шевченка – Народна педагогіка як засіб розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей з церебральним паралічем.

Печерських В.В., аспірант кафедри кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Педагогічні умови організації психолого-педагогічного супроводу осіб із патологіями хребта.

15:00-16:00 Майстер-класи (перша лінійка)

 1. 1.Комплексний підхід у супроводі дитини з мовленнєвими порушеннями: психологічний, клінічний, мовленнєвий аспекти(актова зала)

Тренер: Мартиненко І.В. – доктор психологічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

 1. 2.Засвоєння граматичних норм мови, як передумова розвитку зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ(ауд. 12-11)

Тренер: Швалюк Т.М. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                  М.П. Драгоманова

 1. 3.Психодіагностика емоційно-вольової та пізнавальної сфери дитини(ауд. 13-9)

Тренер: Бистрова Ю.О. – доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Асистент: Чайка М.С. – керівник, провідний тренер Центру компетенцій                         (м. Київ)

 1. 4.Сучасний викладач: лідерство XXI століття(ауд. 13-4)

Тренер: Дубовик О.М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Асистент: Краснікова Л.О. – спеціальний психолог

 1. 5.Шрифт Брайля (ауд. 13-6)

Тренери: Гребенюк Т.М. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Серпутько Г.П. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

 1. 6.Діагностика зниження слуху(ауд. 13-8)

Тренер: Круглик О.П. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

 1. 7.Комплементарна медицина і сучасні засоби реабілітації при порушеннях функцій ОРА (О. Глоба, Б. Вихованець, О. Мироненко, Т. Станева) (ауд. 12-5)

Тренер: Глоба О.П. – доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

16:15-17:15 Майстер-класи (друга лінійка)

 1. 1.Нейропсихологічна діагностика диспраксій у дітей із ТПМ (актова зала)

Тренер: Коломієць Ю.В.кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

 1. 2.Технології роботи педагога та асистента педагога в закладах освіти з інклюзивною формою навчання (ауд. 12-10)

Тренер: Коваленко В.Є. – кандидат психологічних наук, завідувач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології ХГПА (м. Харків)

Асистент: Чайка М.С. – керівник, провідний тренер Центру компетенцій                         (м. Київ)

 1. 3.Профілактика синдрому емоційного вигорання корекційних педагогів: техніки розвитку емпатії (ауд. 13-9)

Тренер: Олефір В.П. – старший викладач кафедри спеціальної психології та медицини факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ                                                 імені М.П. Драгоманова

 1. 4.Основи просторового орієнтування та супровід осіб з порушеннями зору (ауд. 13-6)

Тренери: Медведок Л.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Тімакова Ю.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

 1. 5.Сурдопереклад (ауд. 13-8)

Тренер: Горлачов О.С. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д. Ярмаченка факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

 1. 6.Використання адаптованого дидактичного Монтессорі-матеріалу в корекційній роботі з дошкільниками з церебральним паралічем (ауд. 12-4)

Тренер: Родненок М.Є. – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

17:30-18:00 Підведення підсумків. Прийняття Ухвали з’їзду (актова зала, ІІ поверх гуманітарного корпусу НПУ імені М.П. Драгоманова).

 

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 228 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ