ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Деталі

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти

ПРОГРАМА

КОНФЕРЕНЦІЇ

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 навчальному році зі спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)»

 26 березня 2019 року

Київ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету: Андрущенко Віктор Петрович - ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, професор.
Заступники голови оргкомітету:

Торбін Григорій Мирославович — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, проректор з наукової роботи НПУ імені М.П. Драгоманова.

Шеремет Марія Купріянівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова

Члени оргкомітету:

Вернидуб Роман Михайлович - доктор філософських наук, професор кафедри педагогіки вищої школи, проректор з навчально-методичної роботи НПУ імені М.П. Драгоманова.

Корець Микола Савич - доктор педагогічних наук, професор кафедри загально-технічних дисциплін, проректор із науково-педагогічної та адміністративно-господарчої роботи НПУ імені М.П. Драгоманова.

Жижко Тетяна Анатоліївна - начальник відділу кадрів НПУ імені М.П. Драгоманова.

Олефіренко Тарас Олексійович - кандидат педагогічних наук, професор, начальник навчально-методичного центру НПУ імені М.П. Драгоманова.

Цибін Станіслав Григорович - голова профбюро студентів і аспірантів НПУ імені М.П. Драгоманова.

Сусол Олександр Костянтинович - директор наукового видавництва НПУ імені М.П. Драгоманова.

Коваленко Володимир Іванович - директор студмістечка НПУ імені М.П. Драгоманова.

Лукашенко-Березанська Катерина Вікторівна - старший інспектор зі студентської наукової роботи НПУ імені М.П. Драгоманова.

Афузова Ганна Валеріївна – кандидат психологічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків НПУ імені М.П. Драгоманова.

Федоренко Світлана Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор, заступник декана з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри логопедії та логопсихології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Фомічова Людмила Іванівна - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка НПУ імені М.П. Драгоманова.

Руденко Лілія Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної психології та медицини НПУ імені М.П. Драгоманова.

Заплатинська Анна Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри ортопед агогіки, ортопсихології та реабілітології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Піонтківська Галина Станіславівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова.

Синьова Євгенія Павлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Омельянович Ірина Миколаївна - вчений секретар ради НТТСМ факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені                    М.П. Драгоманова, доцент кафедри психокорекційної педагогіки.

Власенко Катерина Євгенівна студентка другого курсу кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова, голова Студентського наукового товариства НПУ імені М.П. Драгоманова.

Михайленко Валерія Валеріївна – магістрант кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова.

Арич Анна-Софія Юріївна – магістрант кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова.

Мокроусова Анна Андріївна студентка другого курсу кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова.

Таланчук Євген Костянтинович студентка другого курсу кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова.

Щербак Євгеній Олександрович – студент другого курсу кафедри спеціальної психології та медицини,

Ціхоцька Тетяна Олексіївнастудентка другого курсу кафедри логопедії та логопсихології НПУ імені М.П. Драгоманова.


       ЖУРІ КОНКУРСУ, МАНДАТНА ТА АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЇ КОНКУРСУ

Голова журі Шеремет Марія Купріянівна – доктор педагогічних наук, професор,   декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені        М.П. Драгоманова.
Члени журі

Федоренко Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, заступник декана з навчальної роботи НПУ імені М.П. Драгоманова, завідувач кафедри логопедії та логопсихології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Пахомова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Гаврилов Олексій Вікторович – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Синьова Євгенія Павлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Дмитрієва Ірина Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти Донбаського державного педагогічного університету.

Савінова Наталія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Голова мандатної комісії Піонтківська Галина Станіславівна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені        М.П. Драгоманова.
Члени мандатної комісії

Супрун Микола Олексійович – доктор педагогічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова.

Круглик Оксана Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка НПУ імені М.П. Драгоманова.

Федоренко Мирослав Ігоревич - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини НПУ імені М.П. Драгоманова.

Заплатинська Анна Богданівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Голова апеляційної комісії Фомічова Людмила Іванівна– доктор психологічних наук, професор кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М.Д.Ярмаченка НПУ імені М.П. Драгоманова.
Члени апеляційної комісії

Глоба Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри ортопедагогіки та реабілітології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Шульженко Діна Іванівна – доктор психологічних наук, професор кафедри психокорекційної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова.


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

 

26 березня 2019 рокум. Київ, вул. Тургенєвська 8/14, аудиторії 12-8, (12 поверх), 13-8 (13 поверх)

09:00 – 10:00 Реєстрація учасників (12 поверх)

10:00-10:30 Вітальне слово учасникам ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 навчальному році зі спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)»

11:00 – 13:00 Презентація та захист студентських наукових робіт.

13:00 – 14:00 Перерва (кава-брейк).

14:00 – 17:00 Презентація та захист студентських наукових робіт.

17:00 – 18:00 Нагородження учасників конкурсу.

 


РЕГЛАМЕНТ

 

доповідь – до 7 хв.

виступ в обговоренні – до 5 хв.

________________________________

Адреса оргкомітету:

01054, м. Київ, вул. Тургенєвська 8/14

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти

НПУ імені М.П. Драгоманова

Тел.: 486-40-77, 486-23-02


10:00-10:30 Вітальне слово учасникамІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018/2019 навчальному році зі спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)»

Андрущенко Віктор Петрович - ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, професор.

Торбін Григорій Мирославович — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь, проректор з наукової роботи НПУ імені М.П. Драгоманова.

Шеремет Марія Купріянівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

Михайленко Наталія Петрівна – відповідальний секретар Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, методист Інституту модернізації змісту освіти МОН України.

11:00 – 13:00 Презентація та захист студентських наукових робіт

 1. Баблюх Тамара Ігорівна. Розвиток зображувально-композиційних навичок у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями в процесі образотворчої діяльності.

Науковий керівник: Дмитрієва Ірина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти.

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет».

 1. Бондаренко Ірина Юріївна. Розвиток мовлення у дітей дошкільного віку з порушеннями слуху.

Науковий керівник: Бондаренко Зоя Петрівна, кандидат педагогічних наук, доценткафедри педагогіки та спеціальної освіти.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

 1. Бородовка Ольга Миколаївна. Мультиплікаційні засоби як чинник емоційного розвитку дітей з логопатологією.

Науковий керівник: Ревуцька Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доценткафедри прикладної психології та логопедії.

Бердянський державний педагогічний університет.

 1. Ванько Наталія Андріївна. Самооцінка дітей з інтелектуальними порушеннями. Науковий керівник: Докучина Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

 1. Войтенко Альона Андріївна. Особливості розвитку художнього сприйняття в учнів з порушеннями інтелекту в процесі образотворчої діяльності.

Науковий керівник: Косенко Юрій Миколайович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

Cумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

 1. Гордійчук Анжела Сергіївна. Зміст логопедичної роботи з розвитку мовленнєвої активності дітей з РДА.

Науковий керівник: Руденко Наталія Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної).

Рівненський державний гуманітарний університет.

 1. Гроденська Ніна Михайлівна. Особливості усного мовлення слабочуючих молодших школярів.

Науковий керівник: Переворська Олена Ігорівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

 1. Губрієнко Олена Миколаївна. Особливості проявів синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю у молодших школярів.

Науковий керівник: Турубарова Анастасія Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології. Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія».

 1. Дмитрів Юлія Миколаївна. Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків із розумовою відсталістю.

Науковий керівник: Сайко Христина Ярославівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи.

Львівський Національний університет імені Івана Франка.

 1. Єланська Дарина Валентинівна. Особливості формування навичок комунікації у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра у процесі гри. Науковий керівник: Кононова Марина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

 1. Зелінська Катерина Олексіївна. Формування оцінно-контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення.

Науковий керівник: Савінова Наталія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спеціальної освіти.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського.

 1. Іванова Тамара Ігорівна. Активізація корекційно-виховної роботи з розвитку емоційної лексики у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

Науковий керівник: Галущенко Вікторія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

 1. Кільчицька Василина Ігорівна, Кравчук Тетяна Ярославівна. Ресурси психотерапевтичної практики посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції.

Науковий керівник: Сулятицький Іван Васильович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи.

Львівський національний університет імені І. Франка.

 1. Ковальчук Ольга Олександрівна. Формування простору-ритму-руху в системі розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.

Науковий керівник: Бабич Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

 1. Козаренко Діана Анатоліївна. Використання казко терапії у розвитку зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку у дітей із ЗНМ.

Науковий керівник: Олефір Ольга Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

 1. Кучер Інна Валентинівна. Корекція емоційного розвитку дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку засобами арт-терапії.

Науковий керівник: Лисенкова Ірина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти, здоров’я та людини.

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

 1. Луценко Юлія Петрівна. Формування невербального слухового гнозису у дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами евритмії. Науковий керівник: Бабич Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.
 1. Мигальчич Анна Максимівна. Психотравма та її вплив на когнітивні схеми військовослужбовців – учасників бойових дій.

Науковий керівник: Сторожук Наталія Андріївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри військової психології та політології військового гуманітарно-лінгвістичного факультету.

Національний університет імені Тараса Шевченка.

 1. Нагірняк Анастасія Олегівна. Психологічна корекція сприймання дітей з розладами аутистичного спектру як умова формування соціально прийнятної поведінки. Науковий керівник: Найдьонова Ганна Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної психології та медицини.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

13:00 – 14:00 Перерва (кава-брейк)

 

 

14:00 – 17:00 Презентація та захист студентських наукових робіт

 1. Некрасова Анастасія Олександрівна. Формування комунікативних умінь в учнів з порушеннями слуху.

Науковий керівник: Круглик Оксана Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології імені М. Д. Ярмаченка.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

 1. Пастерчак Вікторія Олександрівна. Використання дидактичних ігор як засобу фонетико-фонематичного розвитку мовлення дітей з вадами мовлення.

Науковий керівник: Линдіна Євгенія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії.

Бердянський державний педагогічний університет.

 1. Подтабачний Назар Миколайович. Формування вольових якостей у дітей молодшого шкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення.

Науковий керівник: Бєлова Олена Борисівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

 1. Семенчук Інна Борисівна. Психолого-педагогічні умови корекції граматичної будови мовлення у старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення засобами ейдетики.

Науковий керівник: Голуб Надія Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

 1. Стерлянко Дар’я Сергіївна. Алекситимія як феномен емоційної сфери дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

Науковий керівник: Косенко Юрій Миколайович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

 1. Стороженко Дарина Вікторівна. Соціальна адаптація розумово відсталих першокласників до умов спеціальної школи.

Науковий керівник: Проскурняк Олена Ігорівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології.

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

 1. Тараненко Анастасія Миколаївна. Особливості усного зв’язного мовлення в молодших школярів із ЗНМ ІІІ рівня .

Науковий керівник: Чередніченко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.

 1. Усовіч Олена Олександрівна. Особливості розвитку мислення підлітків із інтелектуальним порушенням.

Науковий керівник: Жадленко Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології.

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія».

 1. Фоміна Алла Володимирівна. Формування загальнотрудових якостей в системі професійно-трудової підготовки учнів спеціальної школи.

Науковий керівник: Товстоган Володимир Святославович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної освіти.

Херсонський державний університет.

 1. Халкіна Анастасія Віталіївна. Розвиток загальнонавчальних здібностей у молодших школярів з вадами мовлення засобами робототехніки на основі конструктора LEGO. Науковий керівник: Кабельнікова Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії.

Херсонський державний університет.

 1. Шикерява Вікторія Сергіївна. Особливості формування конструктивного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами LEGO-конструювання.

Науковий керівник: Тичина Катерина Олександрівна, старший викладач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти.

Київський університет імені Бориса Грінченка.

 


   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 247 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ