Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція "Теорія і практика тифлопедагогіки"

Деталі

27-28 березня 2008 року відбулась Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція "Теорія і практика тифлопедагогіки: взаємозв'язки та взаємозбагачення"

присвячена 10-річчю кафедри тифлопедагогіки ІКПП НПУ імені М.П. Драгоманова

присвячена 10-річчю кафедри тифлопедагогіки ІКПП НПУ імені М.П. Драгоманова

Організаторами конференції виступили

Міністерство освіти і науки України

Інститут корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація тифлопедагогів України"

В роботі конференції взяли участь понад 200 науковців та практичних працівників в галузі тифлопедагогіки з усіх регіонів України, Росії, Білорусі.

Пленарне засідання супроводжували виступи

дитячого хору Клеванської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату

І-ІІІ ступенів для слабозорих дітей Рівненської області

Пример изображения Пример изображения

 та

солістів-випускників спеціальних навчально-виховних закладів

Пример изображенияПример изображения

Директор Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова В.М. Синьов привітав учасників конференції 

Пример изображения

Колектив кафедри з 10-річчям вітали колеги з України та зарубіжних країн

Пример изображения Пример изображения

Пример изображения Пример изображения

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

Пример изображения

Синьова Є.П., кандидат психологічних наук (м. Київ)

Соціально-психологічні особливості соціалізації осіб з глибокими порушеннями зору

Пример изображения

Федоренко С.В., кандидат педагогічних наук (м. Київ)

10-річчя науково-педагогічної діяльності кафедри тифлопедагогіки

Пример изображения

Лабайчук Г.Ф., МОН України (м. Київ)

Організаційно-методичні засади соціалізації дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку в умовах сучасного правового поля

Пример изображения

Вавіна Л.С.,  кандидат педагогічних наук (м. Київ)

Актуальні проблеми наукових досліджень в галузі неперервної спеціальної освіти дітей і молоді з глибокими порушеннями зору

Савченко О.О., кандидат фізико-математичних наук (м. Київ)

Сучасне корекційне обладнання навчального процесу закладів для дітей зі зниженим зором

Пример изображения

Денискіна В.З., кандидат педагогічних наук (м. Москва)

К вопросу о классификации детей с нарушениями зрения

Башкірова І.Л., викладач кафедри тифлопедагогіки БДУ імені М.Танка (м. Мінськ)

Подходы к построению стратегии взаимодействия педагога и родителей, воспитывающих ребенка с нарушениями зрения

Пример изображения

Дегтяренко Т.М., кандидат педагогічних наук (м. Суми)

Система корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями зору: місце та ступінь розробленості в спеціальній теорії та практиці

Сердюченко В.І., кандидат медичних наук (м. Одеса)

Особливості нейропсихофізіологічного статусу дітей з дитячим церебральним паралічем, що страждають порушеннями зору, та їх значення для вибору методу плеоптичного лікування амбліопії

Фалко Ж.В., директор Клеванської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів для слабозорих дітей Рівненської області

Знайти своє місце в житті

Бистрова Ю.О., кандидат психологічних наук (м. Луганськ)

Психолого-педагогічний супровід дітей зі значним та стійким зниженням зору в умовах навчально - реабілітаційного центру

Ковиліна В.Г., кандидат педагогічних наук (м. Одеса)

Пренатальна патологія ЦНС: сучасний стан проблеми і актуальні напрямки адаптивної корекції

Трантир К.В., координатор проекту «Я бачу життя» (м. Київ)

Презентація першого в Україні та країнах СНД проекту «Я бачу життя» 

Картава Ю.А., кандидат педагогічних наук (м. Суми)

Аналіз досвіду використання ритміки як засобу корекції психофізичного розвитку дітей з порушеннями зору

Клопота Є.А., кандидат психологічних наук (м. Запоріжжя)

Аналіз поглядів суспільства на процес інтегрованого навчання осіб із вадами зору на Україні

Секційні засідання відбулись 28 березня в таких закладах освіти м. Києва:

Дошкільний навчально-виховний заклад № 219

Спеціальна школа-інтернат № 5 для сліпих дітей

Спеціальна школа-інтернат для слабозорих дітей № 11.

Конференція прийняла Рішення (див. детальніше)

 

 

 

 

 

 

Відзначаючи значні успіхи науки і практики в нормативному та навчально-методичному забезпеченні навчально-виховного і корекційно-реабілітаційного процесу неперервної освіти осіб з вадами зору,

ü   беручи до уваги творчі можливості та продуктивність діяльності викладачів кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова та науковців лабораторії тифлопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки АПН України;

ü   використовуючи сучасний світовий досвід компенсаторно-реабілітаційної роботи зі сліпими та слабозорими особами усіх вікових груп;

ü   зважаючи на недостатність забезпечення кваліфікованої психолого-педагогічної допомоги особам з проблемами зору в усіх формах та видах освітньої та реабілітаційної систем;

ü   маючи на меті посилення взаємозв’язків в розробці науково-теоретичних засад їхньої неперервної освіти та спільній діяльності в інтересах дітей та дорослих з проблемами зору;

ü   враховуючи основні напрямки діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України»,

учасники Всеукраїнської конференції вважають своєчасним визначення основних невідкладних проблем тифлопедагогіки на основі взаємозбагачення науки та практики, які були окреслені учасниками в доповідях та виступах на конференції.

Маючи на меті спільну діяльність науки і практики в галузі тифлопедагогіки для забезпечення освітніх потреб осіб з вадами зору, конференція ухвалює:

1.                       Всебічно сприяти підготовці кваліфікованих кадрів з для забезпечення спеціальних навчально-виховних та реабілітаційних закладів для дітей з вадами зору через отримання вищої корекційної освіти (або другої вищої освіти) та післядипломної перепідготовки педагогічних кадрів.

2.                       Сприяти підготовці кадрів вищої кваліфікації з числа здібних до наукової роботи викладачів вузів та практичних працівників спеціальних закладів освіти через навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі.

3.                       Надати статусу першочерговості забезпеченню кваліфікованими кадрами спеціальних дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості. Поставити перед Міністерством освіти і науки України питання про встановлення пільг щодо оплати за отримання спеціальної освіти та підвищення кваліфікації педагогів закладів сільської місцевості та інвалідів по зору.

4.                       Сприяти розвитку мережі регіональних центрів ранньої допомоги, консультативних пунктів на місцях, патронажної служби для сімей, які виховують дітей з глибокими порушеннями зору, дошкільних навчальних закладів і груп компенсуючого типу, навчально-виховних комплексів (дитячий садок – початкова школа), передбачивши виявлення та залучення до них сліпих та сліпоглухих дітей, дітей з комбінованими порушеннями.

5.                       Вважати за доцільне зберегти мережу спеціальних загальноосвітніх шкіл–інтернатів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку, у тому числі для дітей сліпих та зі зниженим зором. Разом з тим, підтримати спрямування спеціальної освіти на інтеграцію дітей з порушеннями зору у загальноосвітні навчальні заклади за умови створення в них відповідного навчального середовища. Вивчити питання про можливість залучення дітей з нормальним зором до навчання у школах для дітей зі зниженим зором з огляду на неврегульованість комплектування спеціальних шкіл відповідним контингентом учнів. Науково–методичним підрозділам активізувати розробку нормативно-методичного забезпечення процесу інтегрованого навчання дітей з порушеннями зору.

6.                       Сприяти розвитку мережі навчально-реабілітаційних закладів з професійної підготовки осіб з вадами зору (професійно-технічні навчальні заклади, коледжі, професійно-реабілітаційні центри, центри творчої реабілітації).

7.                       Рекомендувати всім типам загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями зору та місцевим осередкам Асоціації тифлопедагогів України посилювати співпрацю з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями і фондами щодо вирішення питань тифлологічного оснащення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і реабілітаційних центрах для осіб з порушеннями зору, матеріального забезпечення фізкультурно-масової роботи, адресного розподілу навчально-методичної літератури спеціального призначення, подальшого навчання і працевлаштування випускників.

8.                       Рекомендувати обласним та міським управлінням освіти та науки виносити на обговорення на серпневих конференціях педагогічних працівників стан забезпечення прав дітей та осіб з порушеннями зору на якісну освіту, соціально-трудову реабілітацію.

9.                       Вважати актуальними напрямками взаємодіяльності науковців і практиків на найближчі роки наступні:

·                     Удосконалення змісту освіти для дітей з порушеннями зору дошкільної та основної ланок спеціальної школи.

·                     Розробку навчально-методичного забезпечення цих ланок спеціальної освіти.

·                     Удосконалення змісту трудового навчання дітей з порушеннями зору відповідно до їхніх зорових можливостей та потреб ринку праці.

·                     Запровадження в спеціальних школах профільного навчання учнів з доступних спеціальностей.

·                     Дослідження форм та методів психолого-педагогічного супроводу осіб з порушеннями зору на різних вікових етапах, в тому числі осліплих в дорослому віці.

·                     Активізацію розробок науково-методичних посібників з тифлопедагогіки та спеціальних методик для студентів та практичних працівників різних типів закладів для дітей з порушеннями зору.

9. Підтримати ініціативу Міністерства освіти і науки України щодо створення творчих груп з числа науковців та практиків з розробки методичних рекомендацій до використання програм загальноосвітньої школи в основній ланці спеціальної школи.

 

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 356 гостей та відсутні користувачі

   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ