About Institute  

   

Education resurse  

   

Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Психологія агресії осіб з порушеннями слуху»

Details

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психологія агресії осіб з порушеннями слуху»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу : кафедра сурдопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: вивчення проблеми особливостей медіаспоживання в умовах агресивного інформаційного середовища особами з порушеннями слуху.

3. Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Соціологія», «Сурдопсихологія», «Соціальна психологія осіб з вадами слуху».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів із психологічними механізмами агресії та насильства у засобах масової інформації.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: сформувати у студентів наукові уявлення про явище агресії та насильства у медіавиробнитві та споживанні, принципи та напрямки дослідження; створити у студентів цілісне уявлення про системи агресивних впливів масмедіа, їх роль, функції в сучасному світі; проаналізувати соціально-психологічні проблеми феномену агресії та насильства у ЗМІ; узагальнити досягнення сучасних досліджень в області деструктивних психологічних впливів та маніпуляції масовою свідомістю; сформувати аналітичний підхід до дослідження агресії та насильства особистості в контексті медіакультури; виробити навички емпіричного дослідження даних явищ.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: спеціальну термінологію

Вміти: вміти самостійно аналізувати різні теоретичні підходи та концепції споживання агресивного медіаконтенту

Здатність до аналізу та синтезу психологічних аспектів взаємодії особистості та агрессивного медіасередовища
2.

Знати:механізми психологічного впливу

Вміти:застосовувати психологічні знання на практиці організації психологічних медіа досліджень

Уміння знаходити та аналізувати інформаційні джерела щодо механізмів психологічного впливу на особистість агрессивного медіаконтенту

7. Короткий зміст дисципліни.

Теоретичні підходи у вивченні природи людської агресії. Мотивація агресії, її види. Індивідуально-особистісні, соціальні та ситуативні фактори агресії. Становлення агресії у процесі соціалізації особистості. Методи дослідження агресії. Віртуалізація особистості як соціально-психологічний феномен.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3 сместр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - 2
Лабораторні заняття 10 2
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

  1. Волянська О. Роль засобів масової інформації в соціалізації агресії / О.Волянська, В. Пилипенко, О. Сапелкіна //Персонал.- 2004.- № 7. - С.88-91.
  2. Дроздов О.Ю. Проблеми агресивної поведінки особистості: навч. посібн. / О.Ю. Дроздов, М.А. Скок. - Чернігів, 2000. - 156 с
  3. Мойсеєва О.Є. Психологія агресивності: сутність та можливості корекції / О.Є. Мойсеєва. - К.: Вид-во ТОВ «КММ», 2008. - 208 с.

10. Система оцінювання:

Форми і методи поточного контролю: усне опитування, опорний конспект, модульний контроль.

Форми і методи підсумкового контролю: залік.

   

Login Form  

   

Всього відвідувань  

10900992
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
681
6463
57105
9230434
160265
184048
10900992

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2017-11-19 01:26:49
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Фізико-математичний інститут :: Інститут філософської освіти :: Інститут фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний інститут :: Інститут інформатики :: Інститут іноземної філології :: Інститут історичної освіти :: Інститут корекційної педагогіки та психології :: Інститут мистецтв :: Інститут магістратури, аспіратнути та докторантури :: Інститут природничо-географічної освіти та екології :: Інститут педагогіки та психології :: Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації :: Інститут політології та права :: Інститут розвитку дитини :: Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій :: Інститут соціальної роботи та управління :: Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Інститут управління та економіки освіти
Факультети
Кримський гуманітарний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ