About Institute  

   

Education resurse  

   

Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Психологія агресії осіб з порушеннями слуху»

Details

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Психологія агресії осіб з порушеннями слуху»

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (сурдопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу : кафедра сурдопедагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни: вивчення проблеми особливостей медіаспоживання в умовах агресивного інформаційного середовища особами з порушеннями слуху.

3. Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Соціологія», «Сурдопсихологія», «Соціальна психологія осіб з вадами слуху».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів із психологічними механізмами агресії та насильства у засобах масової інформації.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є: сформувати у студентів наукові уявлення про явище агресії та насильства у медіавиробнитві та споживанні, принципи та напрямки дослідження; створити у студентів цілісне уявлення про системи агресивних впливів масмедіа, їх роль, функції в сучасному світі; проаналізувати соціально-психологічні проблеми феномену агресії та насильства у ЗМІ; узагальнити досягнення сучасних досліджень в області деструктивних психологічних впливів та маніпуляції масовою свідомістю; сформувати аналітичний підхід до дослідження агресії та насильства особистості в контексті медіакультури; виробити навички емпіричного дослідження даних явищ.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: спеціальну термінологію

Вміти: вміти самостійно аналізувати різні теоретичні підходи та концепції споживання агресивного медіаконтенту

Здатність до аналізу та синтезу психологічних аспектів взаємодії особистості та агрессивного медіасередовища
2.

Знати:механізми психологічного впливу

Вміти:застосовувати психологічні знання на практиці організації психологічних медіа досліджень

Уміння знаходити та аналізувати інформаційні джерела щодо механізмів психологічного впливу на особистість агрессивного медіаконтенту

7. Короткий зміст дисципліни.

Теоретичні підходи у вивченні природи людської агресії. Мотивація агресії, її види. Індивідуально-особистісні, соціальні та ситуативні фактори агресії. Становлення агресії у процесі соціалізації особистості. Методи дослідження агресії. Віртуалізація особистості як соціально-психологічний феномен.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3 сместр

Кількість кредитів ECTS – 3. Кількість годин – 90.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 12 8
Семінарські заняття - -
Практичні заняття - 2
Лабораторні заняття 10 2
Самостійна робота 68 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

  1. Волянська О. Роль засобів масової інформації в соціалізації агресії / О.Волянська, В. Пилипенко, О. Сапелкіна //Персонал.- 2004.- № 7. - С.88-91.
  2. Дроздов О.Ю. Проблеми агресивної поведінки особистості: навч. посібн. / О.Ю. Дроздов, М.А. Скок. - Чернігів, 2000. - 156 с
  3. Мойсеєва О.Є. Психологія агресивності: сутність та можливості корекції / О.Є. Мойсеєва. - К.: Вид-во ТОВ «КММ», 2008. - 208 с.

10. Система оцінювання:

Форми і методи поточного контролю: усне опитування, опорний конспект, модульний контроль.

Форми і методи підсумкового контролю: залік.

   

Login Form  

   

Всього відвідувань  

12403447
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1020
1964
11944
10819712
81716
138486
12403447

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-06-20 07:08:01
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ