Структура факультету

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова включає наступні кафедри:

- Кафедра логопедії та логопсихології
- Кафедра офтальпедагогіки та офтальмопсихології
- Кафедра сурдопедагогіки
- Кафедра корекційної психопедагогіки
- Кафедра спеціальної психології та медицини

     На кафедрах працюють студентські наукові гуртки та проблемні групи. Кращі наукові студентські роботи публікуються в наукових збірниках факультету.

     При ФСІО створено

- Навчально-методичну лабораторію менеджменту освіти та лабораторію діагностико-розвивальної роботи.

     Факультет спеціальної та інклюзивної освіти (в минулому дефектологічний факультет) пишається своїми випускниками, серед яких 15 докторів (з них 6 дійсних членів АПН України) та біля 100 кандидатів наук.

     Отже, в факультет сформувався колектив професіоналів високого рівня, які успішно проводять науково-дослідну роботу та готують фахівців-дефектологів для спеціальних закладів України.

У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

Дочірні категорії

 • Кафедра логопедії та логопсихології

  При кафедрі працює магістратура, аспірантура, докторантура.
  Завідувач Федоренко Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.
  Телефон: (044) 486-23-02
  Адреса: 01030 Україна.м. Київ, вул. Тургенівська № 8/14, ауд. 12-11
  Професорсько-викладацький склад кафедри:

  Федоренко Світлана Володимирівна

    Посада Зав. кафедрою
  Наукові ступені і звання Доктор педагогічних наук, професор
  Дисципліни, які викладає  
  Публікації 


   

  Савицький Андрій Миколайович 

  Посада Викладач кафедри логопедії. Завідувач науково-методичною лабораторією ІКПП. Керівник з питань організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників спеціальної освіти України. Координатор освітньо-інформаційного ресурсного центру Інституту корекційної педагогіки та психології. Член координаційної ради Асоціації батьків дітей з синдромом Дауна. Консультант з питань ранньої фізичної реабілітації дітей з ДЦП.
  Наукові ступені і звання  
  Дисципліни, які викладає  Спеціальні методики дошкільного та фізичного виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Проводить практичні заняття з дисципліни «Психолого-педагогічна діагностика та відбір у спецзаклади»; досліджує проблему корекційно-відновлювального навчання та реабілітації порушених функцій мовленнєвої та фізичної сфери дітей з постопераційною моторною афазією.
  Публікації 

   Автор понад 10 наукових публікацій.

  Інше Куратор 32Д групи. Майстер спорту. Має кваліфікацію з лікувального масажу (стаж роботи понад 20 років).
   

  Конопляста Світлана Юріївна 

  Посада Доцент кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  Кандидат педагогічних наук, доцент. Докторант кафедри логопедії.
  Дисципліни, які викладає  “Логопсихологія”, “Психолого-педагогічна діагностика”, “Логопедія”
  Публікації 

   Автор понад 80 навчально-методичних праць, серед яких навчальні програми, підручники ("Логопсихологія", "Ранній дитячий аутизм", розділ "Ринолалія" (підручник з логопедії), "Комплексний підхід до подолання заїкання"та ін.).

  Інше  


  Марченко Інна Сергіївна 

    Посада  Доцент кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  Кандидат педагогічних наук, доцент.
  Дисципліни, які викладає  Спеціальні методики дошкільного виховання, навчання української мови
  Публікації 

   Автор 25 наукових праць і статей. Основні роботи: "Зміст корекційно-розвивальної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку 3-7 років (логопедичний аспект). методичні рекомендації", "Формування творчого зв"язного мовлення у дошкільників із затримкою психічного розвитку. Науково-методичний посібник".

  Інше  Секретар кафедри логопедії.


   Чередніченко Наталія Володимирівна

    Посада   Доцент кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  Кандидат педагогічних наук, доцент.
  Дисципліни, які викладає  Декретна відпустка
  Публікації 

   
   Основні наукові праці: “Вироблення орфографічної пильності в учнів молодших класів із тяжкими вадами мовлення” – наукова стаття, “Методика ознайомлення з алгоритмом списування учнів молодших класів з тяжкими вадами мовлення”, “Гра як засіб мовленнєвого розвитку дітей із загальним недорозвитком мовлення”, “Навчальна програма курсу спеціальна методика початкового навчання рідної мови в школі для дітей із ТВМ” – наукові статті.

  Інше       Мартиненко Ірина Володимирівна

    Посада Доцент кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  Кандидат психологічних наук, доцент
  Дисципліни, які викладає  "Логопсихологія з методикою викладання", "Організація психологічної служби в спеціальних установах", "Ігри в логопедичній роботі", "Соціальна логопсихологія"
  Публікації 

   Автор 31 публікації. Основні наукові праці: "Особливості формування мотиваційно-вольової готовності до шкільного навчання дітей 6-річного віку із ЗНМ", "Хрестоматія з логопедії" (у співавторстві з М. К. Шеремет)..

  Інше  
  Керівник студентського наукового гуртка ІКПП, кафедри логопедії. Куратор 32пс групи. Відповідальний секретар редакції журналу «Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів». Виконавчий директор Української асоціації корекційних педагогів.

  Качуровська Оксана Борисівна

    Посада  Доцент кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  Кандидат педагогічних наук, доцент.
  Дисципліни, які викладає  "Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання", "Технічні засоби навчання осіб з ТВМ"
  Публікації 

   Опубліковано більше 10 наукових статей у фахових виданнях. Основні наукові праці: навчально-програмний комплекс "Адаптація-Лого".

  Інше  
   
   Коломієць Юлія Вікторівна

    Посада  Викладач кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  Аспірантка кафедри логопедії
  Дисципліни, які викладає  "Логоритміка з методикою", "теорія і методика виховання дітей з вадами мовлення", "Спецпедагогіка з історією".
  Публікації 

   Автор 6 наукових статей

  Інше  

   

   Корнєв Сергій Іванович

    Посада  Викладач кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  Аспірант кафедри логопедії
  Дисципліни, які викладає  "Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень", "Спеціальна методика виховної роботи в початкових класах спеціальної школи", "Логопедія"
  Публікації 

   Автор понад 10 статей

  Інше  
   Дідкова Любов Михайлівна

    Посада  Старший викладач кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  Старший викладач кафедри логопедії. Куратор 22 групи.
  Дисципліни, які викладає  
  "Логопедія", "Спеціальна методика ознайомлення з навколишнім", "Спеціальна методика природознавства", "Спеціальна дошкільна педагогіка", "Спеціальна методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку в дошкільному закладі".
  Публікації 

   
  Автор 8 публікацій. Основна наукова праця: "Наукова спадщина Р. Є. Лєвіної".

  Інше     Тарасун Валентина Володимирівна

    Посада  Професор кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  Доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії.
  Дисципліни, які викладає  
  Публікації 

   

  Інше  

   Обухівська Антоніна Григорівна

    Посада  Доцент кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  
  Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри логопедії.
  Дисципліни, які викладає  "Вступ до спеціальності "Дефектологія", "Основи психокорекції та психоконсультування", "Спеціальна психологія".
  Публікації 

   Автор 96 наукових праць і статей. Основні наукові праці: "Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів" (у співавторстві), "Психологічна готовність до навчання дітей шестирічного віку" (у співавторстві), "Нариси з олігофренопсихології" (у співавторстві).

  Інше  Голова Республіканської психолого-медико-педагогічної комісії.


   Тищенко Владислав Володимирович

    Посада  Доцент кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  
  Дисципліни, які викладає  
  Публікації 

   

  Інше  

   Пінчук Юлія Володимирівна

    Посада  Викладач кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  
  Дисципліни, які викладає  
  Публікації 

   

  Інше  

   Потапенко Оксана Миколаївна

    Посада  Викладач кафедри логопедії.
  Наукові ступені і звання  Аспірантка кафедри логопедії
  Дисципліни, які викладає  
  Публікац
  Кількість статей:
  6
 • Кафедра офтальмопедагогіки та офтальмопсихології
  Кількість статей:
  11
 • Кафедра сурдопедагогіки
  Кількість статей:
  15
 • Кафедра спеціальної психології та медицини
  Кількість статей:
  8
 • Кафедра ортопедагогіки та реабілітології
  Кількість статей:
  5
 • Кафедра психокорекційної педагогіки
  Кількість статей:
  4
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

14290775
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9594
10744
20338
12632424
215865
290441
14290775

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-03-18 19:46:53
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ