Кафедра спеціальної психології та медицини

Деталі
Батьківська категорія: Освітні послуги
Створено: П'ятниця, 12 липня 2019, 12:34
Останнє оновлення: П'ятниця, 12 липня 2019, 12:34
Опубліковано: П'ятниця, 12 липня 2019, 12:34

Приймальня комісія працює за адресою:

01601 м. Київ, вул. Пирогова 9, кім. 133

(+38044) 239-30-17, 235-82-36

Понеділок-п'ятниця 9:00-17:00 

www.npu.edu.ua

www.ikpp.npu.edu.ua

Для вступу необхідно:

  1. Атестат повної загальної середньої освіти (диплом молодшого спеціаліста чи диплом про вищу освіту)
  2. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з дисциплін:

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

Запрошуємо Вас до вступу

на навчання за спеціальністю

053 Психологія (спеціальна, клінічна)

2019

Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти

Кафедра спеціальної психології

та медицини

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія (спеціальна, клінічна)

Київ-2019

Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень

Форма навчання: денна, заочна.

Кваліфікація: Бакалавр психології. Психолог.

Додаткова кваліфікація:

  1. Практичний психолог інклюзивно-ресурсних центрів, психолог-консультант спеціальних та інклюзивних закладів освіти).
  2. Практичний психолог інклюзивно-ресурсних центрів, психолог-консультант медичних та реабілітаційних закладів.

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень

Форма навчання: денна, заочна.

Кваліфікація: Магістр психології. Психолог.

Додаткова кваліфікація:

  1. Практичний психолог спеціальних та інклюзивних закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів.
  2. Психолог медичних та реабілітаційних закладів. Практичний психолог інклюзивно-ресурсних центрів.

термін навчання 1 р. 10 міс.

Форма навчання: заочна (на базі вищої освіти).

Кваліфікація: Магістр психології. Психолог.

Додаткова кваліфікація:

  1. Практичний психолог спеціальних та інклюзивних закладів освіти.
  2. Психолог медичних та реабілітаційних закладів.

Форма навчання: денна, заочна.

Кваліфікація: Магістр психології. Викладач закладу вищої освіти (психології, спеціальної психології). Психолог.

Додаткова кваліфікація:

  1. Практичний психолог спеціальних та інклюзивних закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів.
  2. Психолог медичних та реабілітаційних закладів. Практичний психолог інклюзивно-ресурсних центрів.

Спеціальний, клінічний психолог може працювати:

Спеціальний, клінічний психолог працює з дітьми і дорослими з обмеженими психофізичними можливостями та членами їх сімей, з педагогами і соціальними працівниками, які здійснюють навчання, реабілітацію і соціальну підтримку вказаного контингенту в освітніх і медичних установах, а також в установах соціального захисту різного типу.

Під час навчання студенти отримують вагому професійну психологічну підготовку, яка сприяє формуванню фахівців широкого профілю:

      освоєння методологічного, теоретичного і прикладного аспектів профілактики і корекції відхилень в психічному розвитку осіб з вродженими або набутими порушеннями сенсорної, рухової, інтелектуальної і емоційної сфер;

      знання загальнопсихологічних, психофізіологічних, клініко-психологічних принципів вивчення і корекції відхилень в психічному розвитку з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей;

      теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних напрямів і методів корекційного і реабілітаційного впливу;

      знання прикладних аспектів стимуляції компенсаторних можливостей психіки і особистості;

      знання методів організації системи комплексних психолого-медико-педагогічних служб.

Фахівець у галузі спеціальної та клінічної психології володіє:

      вмінням проводити психологічне обстеження з метою визначення динаміки психічного розвитку; методами диференційної діагностики; умінням формулювати психологічний висновок;

      методами консультування осіб з відхиленнями у розвитку, їх батьків/опікунів і педагогів;

      методами психопрофілактичної роботи, спрямованої на створення сприятливого психологічного клімату у освітньо-реабілітаційному закладі, родині;

      уміннями і навичками розробки і реалізації корекційно-розвивальних програм; методами психологічної корекції;

      техніками психотерапії, навичками експертної оцінки психологічної допомоги;

              методиками нейропсихологічної діагностики та супроводу процесів розвитку;

              способами надання психологічної допомоги у небезпечних і надзвичайних ситуаціях природного, техногенного і соціального походження;

              навичками організації і проведення науково-дослідної діяльності.