Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) навчальної дисципліни за вибором студентів "Інтегральні реабілітаційні технології (Монтессорі-терапії, сенсорна інтеграція, кондуктивна педагогіка)"

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

навчальної дисципліни за вибором студентів

"Інтегральні реабілітаційні технології (Монтессорі-терапії, сенсорна інтеграція, кондуктивна педагогіка)"

освітнього ступеня бакалавр

галузі знань     0101 – «Педагогічна освіта»

спеціальності__ спеціальності 016 спеціальна освіта «Ортопедагогіка»

Предметом Інтегральні реабілітаційні технології (Монтессорі-терапії, сенсорна інтеграція, кондуктивна педагогіка» є процес вивчення теоретичних та практичних основ нового напряму Монтессорі–педагогіки – Монтессорі-терапії, що розвивається на основі сучасних нейробіологічних та нейропсихологічних уявлень практики роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.

Міждисциплінарнізв’язки:«Віковаанатомія»,«Фізіологія», «Ортодизонтогенез», «Ортопедагогіка», «Нейропсихологія», «Ортопсихологія», «Загальна реабілітологія», «Педагогіка». Дисципліна тісно пов’язана з такими галузями психології як загальна та педагогічна психологія, дитяча психологія, психологія розвитку, соціальна та медична психологія тощо.

Програма курсу «СпецметодикаМонтессорі – терапії» складається з однієї навчальної сесії ( 90 годин) і має переважно процедурний характер. Програму навчального курсу побудовано на культурно – історичному та рефлексивно – діяльнісному підходах до предмету вивчення. Теоретичний метеріал курсу викладатиметься у вигляді опорних схем. Практичну роботу скеровано не на точну трансляцію методу, а на вільну рбту студентів з дидактичним матеріалом Монтессорі під наглядом викладача. Серед форм вправляння переважатимуть поєднання індивідуальної, групової та парної роботи студентів по оволодінню предметним освітнім середовищем навчального спецкурсу та теоретичним наповненням матеріалу, що вивчається.

Контроль за результатами вивчення навчального курсу здійснюється у вигляді підсумкової «суспільної експертизи», що передбачає самостійне проведення презентації вправ з будь-якої групи матеріалів ( навички практичного життя, сенсорика, математика, навчання письму, читанню та основам граматики) та проектування цих презентацій дітям.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Науково-методичні основи педагогіки М.Монтессорі.

2.Теоретичні та практичні основи Монтессорі – терапії.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання даного навчального спецкурсу э три складові:

- освітня – дати студентам системні сучасні знання про основні принципи та поняття педагогічної системи Марії Монтессорі та Монтессорі-терапії, розкрити основні напрями Монтессорі-педагогіки, сформувати практичні навички корекційноїроботи Монтессорі-педагога та Монтессорі-терапевта;

- виховна – прищепити студентам впевненість в тому, що позиція педагога-спостерігача та опір на самостійну діяльність дитини як основний постулат Монтессорі-пеадгогіки – це ключовий момент успішного навчання та розвитку дитини;

-розвиткова – в ході вивчення курсу, на основі осолодіння слухачами діалектичних законів розвитку (що їх описано М.Монтессорі), сформувати у студентів навички діалектичного системного мислення. Підхід до освіти в контексті Монтессорі-педагогіки дозволяє сформувати педагогічну свідомість, що є здатною вийти за рамки традиційної педагогічної дільності.

  1. 2.Вивчення дисципліни “СпецметодикаМонтессорі-терапії” має вирішити наступні завдання, що їх можна виділити в якості критеріїв (компетенцій) оволодіння студентами програми курсу:
  • в процесі навчання студенти повинні вміти використовувати знання, що їх отримано в ході оволодіння спецкурсом «СпецметодикаМонтессорі-терапії» в подальшій педагогічній та корекційній роботі;
  • під час навчання має бути сформовано загальні навички проведення розвиткових та корекційних занять за системою М.Монтессорі, підготовки спеціального «підготовленого» Монтессорі-середовища та «звуженого»Монтессорі – терапевтичного середовища, проведення спостережень за дітьми та складання «Індивідуальної карти розвитку дитини»;
  • мати уявлення про різні напрями та підходи в зарубіжній та вітчизняній психології та педагогіці до педагогічної системи М.Монтессорі.
  1. 3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у студентів повинно бути сформовано знання:

-          загальних теоретичних основ та методики виховання і навчання за системою Марії Монтессорі;

-          ключових методологічних проблем Монтессорі-педагогіки та Монтесорі- терапії;

-          вікових етапів психічного та нейропсихологічного розвитку дитини та їхнього обліку в педагогічній практиці;

-          основні навчальні розділи в педагогічній системі М. Монтессорі;

-          сучасну класифікацію дидактичних Монтессорі-матеріалів відносно до вимог Міжнарождної Асоціації Монтессорі;

-          напрямів нейропсихологічної корекції методом Монтессорі-терапії при різних порушеннях психічних функцій у дітей;

-          особливості організації і проведення терапевтичних занять;

-          з формування основних терапевтичних цілей, що відпрацьовуються спільно з батьками;

-          з інтеграції Монтессорі – терапевтичнї роботи до комплексу реабілітаційних впливів;

вміння:

- класифікувати дидактичні Монтессорі – матеріали відповідно до вимог Міжнародної Асоціації Монтессорі;

-самостійно проектувати презентації та триступеневі уроки;

-мати практичні навички проведення психолого-педагогічних спостережень, що скеровано на вивчення нейропсихологічного розвитку дитини з урахуванням її вікових особливостей на базі Мнтессорі-терапевтичного методу;

що забезпечуватиме формування компетенцій:

- базові знання в галузі, необхідні для засвоєння загально професійних дисциплін;

- дослідницькі навички;

- сучасні уявлення про принципи психодіагностичної, психокорекційної та психофізичного розвитку;

- здатність використовувати класичні та інноваційні технології корекційної освіти;

- базові уявлення про методиі прийоми навчання й виховання дітей з прушеннями психофізичного розвитку, з урахуванням їх пізнавальних можливостей та перспективи розвитку;

- здатність використовувати знання щодо процесу навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату з метою формування у них сенсорних, просторових і математичних знань, умінь і навичок та корекції їх пізнавальної діяльності;

- здатність використовувати знання і уміння в галузі інтегральних реабілітаційних технологій.

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 26 4
Практичні заняття 16 4
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 64 78

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 97 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

12163203
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5218
5490
22960
10551749
147599
245459
12163203

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-04-25 21:41:40
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ