Анотації навчальних дисциплін кафедри тифлопедагогіки

Деталі

Опис навчальної дисципліни ВВ 2.1.02

                                                             Шифр

Сучасні тифлопедагогічні технології

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань   01 Освіта

(шифр, назва)              

Кількість кредитів - 3   ECTS

Методи навчання

Лекції, лабораторні

Спеціальність                

016 Спеціальна освіта

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

(бакалавр/магістр)

магістр

Лекції:
16 -
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

10 -
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне, письмове опитування,

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2018) - -
Індивідуальна робота:
Семестр ІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (7 год)

- аудиторне: 2 год

- самостійна робота: 5 год

64 -

Форма підсумкового контролю

Залік звичайний

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська

1/2,4

-

Передумови навчання: тифлопедагогіка, тифлопсихологія

Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів із сучасними технологіями навчання дітей з порушеннями зору та сформувати в них готовність до впровадження сучасних технологій у практику навчально-виховного процесу.

Програма навчальної дисципліни: технологічні підходи в навчанні дітей з порушеннями зору; інформаційно-комунікаційні технології навчання; інтерактивні технології у навчанні дітей з порушеннями зору; технології та технічні засоби, зорієнтовані на тактильне та слухове сприймання у навчанні дітей з глибокими порушеннями зору.

Бібліографія: 1. Федорець П. С. Технічні засоби в реабілітації інвалідів по зору: навч. посіб. / П. С. Федорець. – К., 2006. – 74 с. 2. Шарко В. Д. Нові технології навчання / В. Д. Шарк. – Херсон, 2000. – 92 с.

Методичне забезпечення: виклад лекційного матеріалу із застосуванням демонстраційного та роздаткового матеріалів.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором).  в кінці ІІ семестру.

Зауваження: необхідні знання тифлопедагогіки, основ інформаційних технологій.

Лектор: Серпутько Ганна Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук.

Факультет корекційної педагогіки та психології.        

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.


Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.01

                                                             Шифр

Корекційна спрямованість навчально-виховного процесу в інтегрованих та інклюзивних закладах

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань   01 Освіта

(шифр, назва)              

Кількість кредитів - 3   ECTS

Методи навчання

Лекції, лабораторні

Спеціальність                

016 Спеціальна освіта

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

(бакалавр/магістр)

магістр

Лекції:
12 -
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

- -
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне, письмове опитування

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2018) 14 -
Індивідуальна робота:
Семестр ІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (7 год)

- аудиторне: 2 год

- самостійна робота: 5 год

64 -

Форма підсумкового контролю

Залік звичайний

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська

1/2,4

-

Передумови навчання: тифлопедагогіка, тифлопсихологія

Мета і завдання навчальної дисципліни – сформувати у студентів знання організації та методики проведення корекційної роботи з дітьми дошкільного віку та учнями, які мають порушення зору та навчаються в інклюзивних та інтегрованих закладах освіти.

Програма навчальної дисципліни: Поняття про компенсацію та корекцію психічного розвитку дітей з порушеннями зору. Проведення корекційних занять в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Основи здійснення корекційно-розвиткової роботи на спеціальних заняттях та загальноосвітніх уроках.

Бібліографія:1. Синьова Є. П. Особливості розвитку і виховання особистості при глибоких порушеннях зору : монографія / Є. П. Синьова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 442 с. 2. Алєєва Н. М. Діти з порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / Н. М. Алєєва, Ю. В. Барінов та ін. / за ред. Є. П. Синьової, С. О. Рикова, 2016. – К.: Кафедра, 2016. – 212 с.

Методичне забезпечення: виклад лекційного матеріалу із застосуванням демонстраційного та роздаткового матеріалів.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)   в кінці ІІ семестру.

Зауваження: необхідні знання з тифлопсихології, тифлопедагогіки.

Лектор: Гребенюк Тетяна Миколаївна, доцент, кандидат психологічних наук.

Факультет корекційної педагогіки та психології.        

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.02

                                                                                                        Шифр          

Опис навчальної дисципліни ВВ 2.2.02

                                                             Шифр

Організаційно-методичне забезпечення профільного навчання осіб з порушеннями зору

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань   01 Освіта

(шифр, назва)              

Кількість кредитів - 3   ECTS

Методи навчання

Лекції,   лабораторні

Спеціальність                

016 Спеціальна освіта

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

(бакалавр/магістр)

магістр

Лекції:
12 -
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

- -
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне, письмове опитування, захист рефератів, адаптованих методик

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2018) 14 -
Індивідуальна робота:
Семестр ІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (7 год)

- аудиторне: 2 год

- самостійна робота: 5 год

64 -

Форма підсумкового контролю

Залік звичайний

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська

1/2,4

-

Передумови навчання: тифлопедагогіка, тифлопсихологія

Мета і завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з концепцію профільного навчання учнів з порушеннями зору в умовах Нової української школи.

Програма навчальної дисципліни:профільненавчання у виборі основного напряму в житті; обов'язкові предмети та предмети за вибором учня; формування життєвих планів та інтересів, мотивація та готовність випускників з порушеннями зору до професійного вибору, здійснення трудової діяльності; основи психолого-педагогічної допомоги в адаптації осіб з порушеннями зору до умов навчання у ВНЗ та умов праці під час здійснення трудової діяльності.

Бібліографія: 1. Паламар О.М. Основи психотренінгу осіб з порушеннями зору: опорний конспект: Навчальний посібник / О.М. Паламар, Т.М. Гребенюк. – К.: ПУЛЬСАРИ, 2010. 2. Практичні питання працевлаштування та зайнятості осіб з інвалідністю: Посібник / За ред. А. Г. Шевцова. – Львів, 2009. – 140 с.

Методичне забезпечення: виклад лекційного матеріалу із застосуванням демонстраційних та роздаткових матеріалів.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) в кінці ІІ семестру.

Зауваження: необхідні знання з тифлопедагогіки, тифлопсихології, спецметодики трудового навчання, корекційних методик.

Лектор: Серпутько Ганна Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук.

Факультет корекційної педагогіки та психології.        

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.


Опис начальної дисципліни ВВ2.2.03

                                                              Шифр

Формування професійно-орієнтованих якостей викладача тифлопедагогіки та спеціальної психології

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань   01 Освіта

(шифр, назва)              

Кількість кредитів - 3 ECTS

Методи навчання

Лекції із застосуванням слайдів і Практичні і семінарські   заняття

Спеціальність                

016 Спеціальна освіта

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

(бакалавр/магістр)

магістр

Лекції:
12 -
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

Варіативна

- -
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, колоквіум

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2018) 14 -
Індивідуальна робота:
Семестр ІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год.)

- аудиторне: 2 год

- самостійна робота: 5 год

64 -

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська

1/2

-

Передумови навчання: педагогіка вищої школи, психологія вищої школи

Мета і завдання навчальної дисципліни - з’ясування особливостей і динаміки формування професійних якостей студентів-тифлопедагогів.

Програма навчальної дисципліни: Професійні якості тифлопедагога. Сутність, зміст і структура професійно-орієнтованих якостей викладача тифлопедагогіки та спеціальної психології. Техніки формування професійних якостей.

Бібліографія: Гузій Н.В. Основи педагогічного професіоналізму: Навч. посіб. К.,2004.

Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М.: Наука, 1980.

Зеер Э.Ф.Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2003. Методичне забезпечення: під час лекцій студентам роздаються навчальні плани, програми, демонструються слайди та фрагменти навчальних занять.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)   в кінці ІІ семестру.

Зауваження: необхідні знання з педагогіки та психології вищої школи.

Лектор: Паламар Олена Михайлівна, доцент, кандидат психологічних наук.

Факультет корекційної педагогіки та психології.        

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.


Опис начальної дисципліни ВВ2.2.04

                                                              Шифр

Основи професіоналізму викладача тифлопедагогіки та тифлопсихології

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань   01 Освіта

(шифр, назва)              

Кількість кредитів - 3 ECTS

Методи навчання

Лекції, лабораторні

Спеціальність                

016 Спеціальна освіта

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

(бакалавр/магістр)

магістр

Лекції:
12 -
Семінарські (практичні) заняття:

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

- -
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, колоквіум

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2017) 14 -
Індивідуальна робота:
Семестр ІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (7 год.)

- аудиторне: 2 год

- самостійна робота: 5 год

64 -

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська

1/2,4

-

Передумови навчання: педагогіка вищої школи

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомити студентів з кваліфікаційною структурою викладацького складу вищої школи, вимоги до його професійності, особливі прояви професіоналізму особистості викладача та його діяльності у педагогічній взаємодії й спілкуванні зі студентами, вирішенні типових і нетипових професійно-педагогічних ситуацій, способи професійного зростання.

Програма навчальної дисципліни: професіоналізм педагогічної праці та шляхи його становлення і розвитку. Сутність, зміст і структура педагогічного професіоналізму.

Бібліографія: Гузій Н.В. Основи педагогічного професіоналізму: Навч. посіб. К.,2004.

Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: Монографія. К., 2004.

Методичне забезпечення: виклад лекційного матеріалу із застосуванням демонстраційного та роздаткового матеріалів.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором)   в кінці ІІ семестру.

Зауваження: необхідні знання з педагогіки вищої школи.

Лектор: Синьова Євгенія Павлівна, професор, доктор психологічних наук.

Факультет корекційної педагогіки та психології.        

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.
Опис навчальної дисципліни ВВ2.2.05

                                                             Шифр

Культура педагогічного спілкування корекційного педагога

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань   01 Освіта

(шифр, назва)              

Кількість кредитів - 3   ECTS

Методи навчання

Лекції, лабораторні

Спеціальність                

016 Спеціальна освіта

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

(бакалавр/магістр)

магістр

Лекції:
12 -
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

вибіркова

- -
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне, письмове опитування, виголошення доповідей, захист рефератів

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом 2 (2018) 14 -
Індивідуальна робота:
Семестр ІІІ - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (7 год)

- аудиторне: 2 год

- самостійна робота: 5 год

64 -

Форма підсумкового контролю

Залік звичайний

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська

1/2,4

-

Передумови навчання: тифлопедагогіка, тифлопсихологія, риторика

Мета і завдання навчальної дисципліни – сформувати у студентів культуру міжособистісної взаємодії між тифлопедагогом та учнями/студентами, а також педагогічним колективом, батьками, що реалізується в процесі професійної педагогічної комунікації.

Програма навчальної дисципліни: особливості професійної педагогічної комунікації тифлопедагога; Структура та стилі педагогічного спілкування; Вербальні та невербальні засоби у педагогічному спілкуванні тифлопедагога.

Бібліографія:1.Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація : підручник / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 460 с.

2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація / Н. П. Волкова – К.: ВЦ "Академія", 2006. 3.Пінчук Ю. В. Риторика, культура та техніка мовлення вчителя-логопеда. / Ю. В. Пінчук – К.: КНТ, 2007.

Методичне забезпечення: виклад лекційного матеріалу із застосуванням демонстраційних та роздаткових матеріалів.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором) в кінці ІІ семестру.

Зауваження: необхідні знання з культури мови та культури мовлення, основ міжособистісної взаємодії, особливостей сприймання та пізнавальної діяльності дітей з порушеннями зору.

Лектор: Серпутько Ганна Петрівна, доцент, кандидат філологічних наук.

Факультет корекційної педагогіки та психології.        

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.


Опис начальної дисципліни ВВ2.2.06

                                                     Шифр

Медико-соціальне забезпечення реабілітації інвалідів по зору

назва дисципліни

Загальні характеристики дисципліни Навчальне навантаження з дисципліни Методи навчання і форми контролю

Галузь знань   01 Освіта/Педагогіка

(шифр, назва)

Кількість кредитів – 3 ECTS

Методи навчання

Лекції, лабораторні, практичні роботи, самостійні роботи, метод проекту

Спеціальність                

016 Спеціальна освіта (тифлопедагогіка)

Загальна кількість годин - 90
Денна Заочна

Освітній рівень

(бакалавр/магістр)

магістр

Лекції:
12 -
Семінарські (практичні) заняття:

Статус дисципліни

(Нормативна/вибіркова)

варіативна

- -
Лабораторні заняття:

Форми поточного контролю

Модульні контрольні роботи, усне опитування, письмове опитування, доповіді

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом –3 (2018)

14 -
Індивідуальна робота:
Семестр   3 - -
Самостійна робота:

Тижневе навантаження (год)

- аудиторне: 2 год

- самостійна робота: 5 год

64 -

Форма підсумкового контролю

Залік (звичайний)

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС:
Мова навчання - українська 1/2,5 -

Передумови навчання:

офтальмогігієнічні основи навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку

Мета і завдання навчальної дисципліни - ознайомити з нормативно-правовими документами, які регламентують забезпечення в Україні соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів по зору; сформувати вміння організовувати реабілітаційний процес з інвалідами по зору.

Програма навчальної дисципліни: нормативно-правова документація про стан забезпечення в Україні реабілітації інвалідів. Напрямки медико-соціальної реабілітації інвалідів по зору. Зміст медико-соціальної реабілітації інвалідів. Організація реабілітаційного процесу з інвалідами по зору.

Бібліографія: Зозуля Т.В. Комплексная реабилитация инвалидов. - М.: Академия, 2005.- 304 с.

Методичне забезпечення: роздатковий матеріал, лекції з застосуванням PowerPoint.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором).  в кінці ІІ семестру.

Зауваження: необхідні загальні знання з офтальмогігієнічних основ освітнього процесу.

Лектор: Тімакова Юлія Вікторівна, доцент, кандидат психологічних наук.

Факультет корекційної педагогіки та психології.

Адреса: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, телефон: 486-40-77, факс. 486-40-77.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 183 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

14322733
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14951
14652
52296
12632424
247823
290441
14322733

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-03-20 23:54:10
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ