Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Робота з дітьми-сиротами»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Робота з дітьми-сиротами»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – психокорекційна педагогіка.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни : є методика роботи з дітьми сиротами.

3. Міждисциплінарні зв’язки: спеціальна психологія, психологія, корекційна психокорекційна педагогіка, дошкільна корекційна педагогіка.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка майбутніх корекційних педагогів до роботи з розумово відсталими дітьми-сиротами в умовах державних і приватних установ та в умовах прийомної сім’ї, патронату, фостерну.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з особливостями навчально-виховної та корекційної роботи з дітьми сиротами.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

з/п

Результати навчання Компетентності
1.

Знати:            основні положення методики роботи з розумово відсталими дітьми в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з інтелектуальною недостатністю;

Вміти: визначати об’єкт, предмет, мету, завдання роботи з дітьми, реалізовувати приципи і методи, враховуючи особливості корекційної і практичної спрямованості навчання розумово відсталих дітей у спеціальній школі.

Володіння теоретичними положеннями психокореційної педагогіки.
2.

Знати:•            особливості психофізичного та соматичного розвитку розумово відсталих учнів;

Вміти:аналізувати і розкривати особливості корекційно- розвиткової роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.

Розуміння взаємозв’язку психічного та соматичного розвитку розумово відсталих учнів. Розкриття особливостей корекційно- розвиткової роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.
3.

Знати:•            принципи і методи навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку;

Вміти: визначати особливості корекційно-розвиткової роботи з порушеннями психофізичного розвитку.

Здатність до використання в роботі принципів і методів навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
4.

Знати:•            психофізіологічні особливості засвоєння знань та умінь дітьми з порушеннями психофізичного розвитку;

Вміти:спілкуватися з розумово відсталими дітьми різних нозологій.

Здатність до творчого використання теоретичних знань і практичних умінь у практичній діяльності.
5.

Знати:•              особливості засвоєння знань та умінь розумово відсталими учнями.

Вміти:реалізовувати дидактичні принципи в процесі навчально-вихвоної роботи з розумово відсталими учнями.

Здатність до використання основних положень психокорекційної педагогіки щодо навчання, корекції та розвитку розумово відсталих учнів.

7. Короткий зміст дисципліни.

Передумови виникнення дітей-сиріт в зоні військових конфліктів.Психофізичний стан військовослужбовців із зони військових конфліктів. Стосунки в сім’ях військовослужбовців із зони АТО. Корекційно-абілітаційна робота з дітьми-сиротами із зони конфліктів. Психофізичний стан дітей-сиріт дошкільного віку із зони АТО. Стрес у підлітків із зони конфліктів та його подолання.Особливості поведінки дітей-сиріт, які пережили психотравмуючу ситуацію. Соціально-психологічна допомога дітям-сиротам із зони конфлікту. Корекційно-абілітаційна робота з метою соціальної адаптації дітей-сиріт із зони конфліктів.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 10  
Лабораторні заняття   16
Самостійна робота 66 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Колесник І. П. , Кравець Н. П. Робота з розумово відсталими дітьми – сиротами . К. - : Вид-Во НПУ імені Н. П. Драгоманова, 2014. – 84 с.

2. Ослон В. Н. Жизнеустройство детей сирот : профессиональная замещающая семья . – М.: Генезис, 2006 . – 364 с.

3. Вчителі – батьки – вихователі / За ред. В. П. Постового . – К. : ІЗМН, 1990. – 207 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, опорний конспект, контрольна робота, модульне тестування, реферат.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 162 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

14322353
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14571
14652
51916
12632424
247443
290441
14322353

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-03-20 23:17:31
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ