Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Робота гувернера – дефектолога»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Робота гувернера – дефектолога»

оствітньо-професійної програми підготовки фахівців

освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

 

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - процес соціалізації розумово відсталих дітей.

3. Міждисциплінарні зв’язки - психокорекційна педагогіка, спеціальна психологія.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є переструктурування життєвого стереотипу та ціннісних установок батьків дітей-інвалідів; розвиток комунікативних форм поведінки, що сприяють самоактуалізації і самоствердженню; формування навичок адекватного поводження з соціумом.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є створення сприятливого психоемоційного клімату в родинах дітей з відхиленнями у розвитку, формування позитивних установок в свідомості батьків; реконструкцію батьківсько-дитячих взаємовідносин; оптимізацію подружніх і внутрішньо-сімейних взаємовідносин; гармонізацію міжособистісних відносин між парою, матері - з хворою дитиною і членами родини, членами родини та іншими (сторонніми) особами; корекцію неадекватних поведінкових та емоційних реакцій батьків дітей-інвалідів; розвиток комунікативних форм поведінки, що сприяють самоактуалізації і самоствердженню; формування навичок адекватного поводження з соціумом.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результатинавчання Компетентності
1.

Знати: особливості роботи соціального гувернера-дефектолога в родині;

Вміти: надавати розумово відсталій дитині та її родині кваліфіковану допомогу;

Володіння особливостями роботи соціального гувернера-дефектолога
2.

Знати:основні теоретичні положення   з основних питань роботи соціального гувернера-дефектолога;

Вміти: використовувати набуті знання з різних розділів методики роботи гувернера-дефектолога в практичній діяльності;

Здатність до використання основних теоретичних положень з головних питань роботи гувернера-дефектолога.
3.

Знати:основні завдання соціально-культурної реабілітації розумово відсталих осіб у процесі роботи з гувернером-дефектологом.

Вміти: використовувати різноманітні шляхи і прийоми роботи з розумово відсталими дітьми, які мають додаткові ускладнення (розлади поведінки, ДЦП, психічні захворювання);

Виконання основних .завдань соціально-культурної реабілітації розумово відсталих осіб у процесі роботи з гувернером-дефектолом.

7. Короткий зміст дисципліни.

Навчальна програма має на меті переструктурування життєвого стереотипу та ціннісних установок батьків дітей-інвалідів; створення сприятливого психоемоційного клімату в родинах дітей з відхиленнями у розвитку, формування позитивних установок в свідомості батьків; реконструкцію батьківсько-дитячих взаємовідносин; оптимізацію подружніх і внутрішньо-сімейних взаємовідносин; гармонізацію міжособистісних відносин між парою, матері - з хворою дитиною і членами родини, членами родини та іншими (сторонніми) особами; корекцію неадекватних поведінкових та емоційних реакцій батьків дітей-інвалідів; розвиток комунікативних форм поведінки, що сприяють самоактуалізації і самоствердженню; формування навичок адекватного поводження з соціумом; особистісний ріст кожного учасника в процесі корекційних занять.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS_3 Кількість годин _90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 14 4
Семінарські заняття   4
Практичні заняття 10  
Лабораторні заняття   4
Самостійна робота 66 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Беляева М.А., Кузнєцов И.Е. Социально-педагогическая работа с семьей ребенка-инвалида: Учеб. Пособие / Академия социального образования. – Екатеринбург : Издательство АМБ, 2001. – 120с.

2.Кравченко Р.І. Соціальна реабілітація інвалідів з розумовою відсталістю: соціально-побутовий патронаж / Київ. –2007. –129с.

3.Куприянов С.В. Организация работы гувернерской службы. – Иваново, 1992. 4.Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. –СПб.: Речь, 2003. –400с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 185 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

14335708
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12885
15041
65271
12632424
260798
290441
14335708

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-03-21 21:39:26
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ