Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Сімейне виховання дітей з інтелектуальною недостатністю»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Сімейне виховання дітей з інтелектуальною недостатністю»

за освітньо-науковою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - взаємозв’язок виховного процесу спеціальних (корекційних) закладів освіти та сім’ї і виховання дитини з особливими потребами.

3. Міждисциплінарні зв’язки - психокорекційна педагогіка.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є полягають у оволодінні знаннями, навичками та вміннями, необхідними для роботи з сім’єю, яка виховує дитину з інтелектуальним порушенням, а також у формуванні моральної позиції фахівця щодо такої сім'ї.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є підвищення педагогічної компетентності батьків покладено перед педагогічним персоналом спеціальних (корекційних) закладів освіти.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати:законодавчі матеріали про сімю, права та обовязки батьків;

Вміти: правомірно використовувати законодавчі матеріали з   метою надання психолого-педагогічної допомоги та консультації батькам з проблеми корекційно-виховної роботи з дитиною.

Володіти законодавчою базою про сімю, права та обовязки батьків.
2.

Знати:особливості становленння та розвитку інституту сім’ї;

Вміти: враховуючі психофізичні особливості дітей надавати консультативну допомогу сімям в яких виховуються діти з обмеженими можливостями.

Здатність володіти принципами, методами і шляхами корекційно-розвивальної роботи у процесі надання допомоги сім’ям в яких виховуються діти з обмеженими можливостями.

7. Короткий зміст дисципліни.

Стан сім’ї в сучасному суспільстві. Особливості становлення та розвитку інституту сім’ї в Україні. Законодавчі матеріали про сім’ю, права та обов’язки батьків. Сім’я як соціокультурний осередок у вихованні дитини з обмеженими можливостями. Всебічне вивчення сім’ї – важливий ланцюг у вихованні дитини з обмеженими можливостями. Зміст виховної роботи спеціальних (корекційних) закладів освіти з батьками. Залучення батьків (одного з батьків) до виховного процесу. Основні напрямки і форми роботи педагогів-дефектологів з батьками. Надання психолого-педагогічної допомоги, проведення індивідуальних консультацій для батьків з питань корекційно-виховної роботи з дитиною (спільно з психологом та лікарем). Співпраця педагогічного колективу спеціальних (корекційних) закладів освіти з батьками вихованця. Система корекційно-виховної роботи з батьками. Школа батьків дитини з обмеженими можливостями (підготовка наукових, методичних порад батькам, виставки спеціальної літератури з конкретних проблем, а також дитячих поробок та малюнків, розробка навчально-методичного плану роботи з батьками вихованця). Робота з батьками з трудового виховання дитини з обмеженими можливостями. Антидискримінаційні методи виховання дитини з обмеженими можливостями в сім’ї. Інформування батьків про сучасні досягнення дефектологічної науки їх навчання.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS_3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття   4
Практичні заняття 8  
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Мастюкова Е. М., Московкина А. Г. Семейноевоспитание детей с отклонениями в развитии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В. И. Селиверстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 408 с.

2. На допомогу батькам, що мають дітей з особливими потребами / Л. В. Борщевська, Л. В. Зіборова, І. Б. Іванова та ін.. – К.: Укр. Ін.-т соціальних досліджень, 1999. -79 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, опорний конспект, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 104 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

13305424
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7779
9306
36305
11667418
104710
163430
13305424

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-12-12 22:12:10
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ