Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Профорієнтаційна робота в спеціальних закладах»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Профорієнтаційна робота в спеціальних закладах»

за освітньо-науковою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - трудове виховання і професійна орієнтація розумово відсталих дітей.

3. Міждисциплінарні зв’язки - спеціальна психологія, основи теорії і методики виховної роботи.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є розкривати проблему трудового виховання і професійної орієнтації розумово відсталих дітей в сучасних умовах загальноосвітніх спеціальних закладів освіти

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є розкрити ефективні шляхи підготовки розумово відсталих дітей до вибору майбутньої професії;

- впроваджувати корекційно-педагогічні технології в навчальний і виховний процес загальноосвітніх спеціальних закладів освіти.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати: --         основні теоретичні положення психокорекційної педагогіки, теорії і методики виховної роботи;

Вміти: --          використовувати ефективні шляхи підготовки розумово відсталих дітей до вибору майбутньої професії;

Володіти науково-теоретичними положеннями психокорекційної педагогіки.
2.

Знати:-          методи і прийоми навчання й виховання розумово відсталих дітей відповідно до їх пізнавальних можливостей та перспектив розвитку;

Вміти:.- -         впроваджувати інноваційні технології в навчальний і виховний процес загальноосвітніх спеціальних закладів освіти;

Здатність до використання сучасних досліджень в навчально-виховному процесі спеціальних загальноосвітніх закладів.
3.

Знати: -нахили розумово відсталих учнів для здійснення адекватного вибору майбутньої професії;

Вміти:--враховувати соціально-педагогічний аспект профорієнтаційної роботи з розумово відсталими дітьми.

Розуміння особливостей психічного розвитку розумово відсталих дітей з метою ефективного проведення профорієнтаційної роботи.
       

7. Короткий зміст дисципліни.

Зміст і форми профорієнтаційної роботи в умовах спеціальних (корекційних) закладів освіти. Поняття професійної орієнтації на сучасному етапі розвитку дефектологічної науки в Україні. Професійна освіта і пропаганда в умовах спеціальних (корекційних) закладів освіти. Формування національної свідомості учнів в процесі їх трудової підготовки. Діагностування учнів з вадами у розвитку на ті чи інші професії. Індивідуальні та психофізичні можливості дітей спеціальних (корекційних) закладів освіти на доступні їм види професій.Ставлення до обслуговуючої праці, важливий фактор до трудової адаптації дітей з обмеженими можливостями.Соціально-педагогічний аспект профорієнтації учнів з вадами розвитку. Соціально-особистісна орієнтація дитини з вадами у розвитку на вибір майбутньої професії. Особливості підготовки учнів з вадами у розвитку до виробничої адаптації. Особливості інтеграцій дітей з вадами психофізичного розвитку в соціально-трудове оточення.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом – 7 семестр.

Кількість кредитів ECTS3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 8
Семінарські заняття    
Практичні заняття 8  
Лабораторні заняття 10  
Самостійна робота 64 124

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Бондар В.І. Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності. – К., 1976.

2.Турчинская К.М. Профориентация во вспомогательной школе. – М., 1976. 3.Пинский Б.И. Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной школы. – М., 1969.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - тестові завдання, плани-конспекти уроків, доповідь, творче завдання, творча робота, реферати.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 175 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

14356722
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4975
14602
86285
12632424
281812
290441
14356722

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-03-23 08:17:15
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ