Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Організація педагогічного процесу в корекційній освіті»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Організація педагогічного процесу в корекційній освіті»

за освітньо-науковою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни : сучасні тенденції модернізації освіти в організації педагогічного процесу.

3. Міждисциплінарні зв’язки : «Етика», «Корекційно-реабілітаційні служби та реабілітаційний менеджмент», «Менеджмент інтегрованої (інклюзивної) освіти» «Соціально-правове забезпечення інвалідів».

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними основами управлінської діяльності в навчальних та реабілітаційних закладах.

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є усвідомлення сутності управлінської діяльності керівника;

-розвиток потреби займатися управлінською діяльністю і усвідомлення її професійної та соціальної значущості;

-вироблення індивідуального стилю управлінської діяльності;

-розширення професійного та культурного світогляду;

-вироблення самодисципліни, організованості, навичок планомірної систематичної роботи.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

з/п

Результати навчання Компетентності
 

Знати базові засади реалізації загальних функцій управління організацією

Вміти планувати стратегічну та поточну діяльності організації

соціально-особистісні:

 • креативність, здатність до системного мислення
 • адаптивність і комунікабельність

професійні:

 • сучасні уявлення про основні принципи розробки , обґрунтування і прийняття управлінських рішень;
 • навики впровадження раціональних схем планування і організації робочих місць, структурування завдань відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання;

спеціалізовано-професійні:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для планування й аналізу діяльності організації;
 • здатність використовувати професійно-профільовані знання для оцінювання потенціалу та динаміки розвитку організації; проведення моніторингу основних конкурентів організації
 

Знати основні принципи розробки , обґрунтування і прийняття управлінських рішень

Вміти уміння розробляти стратегічні та оперативні плани поточної діяльності організації;

обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати їх правомочність;

працювати у команді, організовувати ефективну взаємодію членів групи у робочому процесі

соціально-особистісні:

 • наполегливість у досягненні мети
 • турбота про якість виконуваної роботи

професійні:

 • здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді

спеціалізовано-професійні:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання для організації процесу виконання завдань у відповідності до принципів тайм-менеджменту;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання у взаємодії з іншими людьми, управлінні конфліктами та стресами;
  • здатність нести персональну відповідальність за результати діяльності організації
 

Знати методи забезпечення конкурентоспроможності організації на ринку

Вміти творчо мислити, доводити та відстоювати власну думку;

використовувати сучасні методи системного наукового аналізу;

обирати критерії оцінки суб’єктів діяльності

соціально-особистісні:

 • розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей

професійні:

 • сучасні уявлення про принципи державної політики у сфері корекційної освіти та реабілітації
 • володіння сучасними уявленнями про принципи моніторингу й оцінки стану та якості діяльності організації

спеціалізовано-професійні:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання під час взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту

7. Короткий зміст дисципліни.

Наукові засади управління в освітніх та реабілітаційних установах. Системний підхід в питаннях теорії і практики управління. Структура та принципи управління освітою та реабілітацією в Україні. Керівництво навчально-реабілітаційним процесом. Наукова організація педагогічної праці. Програмно-цільовий підхід до управління розвитком закладу (установи). Система внутрішнього контролю в навчальних та реабілітаційних закладах.Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS3Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 16 6
Семінарські заняття 10 6
Практичні заняття    
Лабораторні заняття    
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1.Григораш В.В. Управління навчальним закладом. У двох частинах. – Харків., 2003. 2.Рудківська О.В. та ін. Менеджмент. – К., 2002.

3.Коломінський Н.Л. Психологія педагогічного менеджменту. Навчальний посібник. – К.: МАУП. 1996. 4.Хміль Ф.І. Основи менеджменту. – К. , 2003.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, контрольна робота, модульне тестування.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 173 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

14356722
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4975
14602
86285
12632424
281812
290441
14356722

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-03-23 08:17:15
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ