Анотація навчальної дисципліни (за вибором студента) «Корекційно-реабілітаційні практикуми»

Деталі

Анотація навчальної дисципліни

(за вибором студента)

«Корекційно-реабілітаційні практикуми»

за освітньо-науковою програмою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр

спеціальності 016 Спеціальна освіта (олігофренопедагогіка)

1. Назва кафедри, яка буде забезпечувати викладання курсу – кафедра психокорекційної педагогіки.

2. Предмет вивчення навчальної дисципліни - корекційно – реабілітаційна робота з дітьми з порушеннями інтелекту.

3. Міждисциплінарні зв’язки - спеціальна психологія, ортопедагоіка, реабілітологія, психокорекційна педагогіка.

4. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити студентів особливостями корекційно- реабілітаційної роботи .

5. Основними завданнями вивчення дисципліни є сформувати практичні уміння і навички щодо проведення корекційно – реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями інтелекту.

6. Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами освітньо-професійної програми:

№ з/п Результати навчання Компетентності
1.

Знати:            основні положення методики роботи з розумово відсталими дітьми в спеціальній загальноосвітній школі та реабілітаційних центрах для осіб з інтелектуальною недостатністю;

Вміти: визначати об’єкт, предмет, мету, завдання роботи з дітьми, реалізовувати приципи і методи, враховуючи особливості корекційної і практичної спрямованості навчання розумово відсталих дітей у спеціальній школі та реабілітаційних центрах.

Володіння теоретичними положеннями психокореційної педагогіки.
2.

Знати:•            особливості психофізичного та соматичного розвитку розумово відсталих осіб;

Вміти:аналізувати і розкривати особливості корекційно- реабілітаційної роботи з особамиз порушеннями психофізичного розвитку.

Розуміння взаємозв’язку психічного та соматичного розвитку розумово відсталих осіб. Розкриття особливостей корекційно- реабілітаційної роботи з особами з порушеннями психофізичного розвитку.
3.

Знати:•            принципи і методи корекційно- реабілітаційної роботи навчання і виховання осіб з порушеннями психофізичного розвитку;

Вміти: визначати шляхи використання корекційно- реабілітаційної роботи з порушеннями психофізичного розвитку у навчально – реабілітаційних закладах різних типів

Здатність до використання в роботі принципів і методів і різних шляхів навчання і виховання осіб з порушеннями психофізичного розвитку у навчально – реабілітаційних закладах різних типів.

7. Короткий зміст дисципліни.

Принципи і методи корекційно – реабілітаційної роботи, засоби, шляхи запровадження корекціно – реабілітаційної роботи у навчально – реабілітаційних закладах різних типів.

8. Навчальне навантаження з дисципліни:

Семестр вивчення дисципліни за навчальним планом 3 семестр.

Кількість кредитів ECTS - 3 Кількість годин 90

Вид занять Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекції 8 4
Семінарські заняття    
Практичні заняття 8 4
Лабораторні заняття 10 4
Самостійна робота 64 78

9.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Синьов В.М. Особливості корекційно – реабілітаційної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку. – К.: МП «Леся», 2010. – 278 с.,

2. Шевцов А. Г. Реабілітологія. – К.: Либідь, 2011. – 327 с.

10. Система оцінювання:

Форми поточного контролю - опитування, індивідуальні завдання, опорний конспект, контрольна робота, модульне тестування, реферат.

Форма підсумкового контролю – залік.

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 193 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

14356722
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4975
14602
86285
12632424
281812
290441
14356722

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-03-23 08:17:15
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ