Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Деталі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

18.04.2017 №605

 

Витяг з

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

                              

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

15 травня 2017 р. за №620/30488

ІІІ. Вимоги до наукових робіт

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

4. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;

наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;

креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

5. Наукові роботи виконуються українською мовою.

За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

6. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).

Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (Додаток 1.1йде окремим файлом)

7. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій (галузевих конкурсних комісій) знімаються з розгляду.

                

              

Додаток 1

до Положення про Всеукраїнський

конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

(пункт 6 розділу IІІ)

В І Д О М О С Т І            

про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи

«________________________________»

(шифр)

Автор                                                       Науковий керівник

1. Прізвище ________________________ 1. Прізвище   ___________________
2. Ім’я (повністю) ___________________ 2. Ім’я (повністю) ______________
3. По батькові (повністю)_____________ 3. По батькові (повністю)   _______
4. Повне найменування та місцезнаходження вищого навчального закладу, у якому навчається автор ___________________________________ 4. Місце роботи, телефон, е-mail______________________________
5. Факультет(інститут)_______________ 5. Посада _____________________
6. Курс (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь ____________

7. Результати роботи опубліковано

___________________________________

                             (рік, місце, назва видання)

7. Вчене звання ________________

8. Результати роботи впроваджено

___________________________________

                         (рік, місце, форма впровадження)

 
9. Телефон, е-mail___________________  

Науковий керівник           ________________     _____________________

                                                                              (підпис)                                     (прізвище та ініціали)

Автор роботи                     ________________     _____________________

                                                                              (підпис)                                       (прізвище та ініціали)

Рішенням конкурсної комісії ___________________________________________

                                                                                               (найменування вищого навчального закладу)

Студент(ка) _________________________________ рекомендується для участі у                                                              (прізвище, ініціали)

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ____________

  

___________________________________________________________________________________________________________

                                                            (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації)

Голова конкурсної комісії ____________             __________________________

                                                                                                                         (підпис)                                                   (прізвище, ініціали)

____ ____________________20 __ року

 

Додаток 3

Протокол

засідання конкурсної підкомісії щодо результатів І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностейу 2017 -2018 н. р.

в галузі «Спеціальна освіта (за нозологіями)»

(назва галузей знань)

від «____» _____________201_ року

Голова підкомісії:

Члени підкомісії:

Таблиця результатів конкурсу (заповнюється на всіх учасників)

Місце

ПІБ

(повністю)

Курс, група, спеціальність

Тема наукової роботи Науковий керівник Одержані бали
І          
ІІ          
ІІІ          
ІV          

Підкомісія рекомендує до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей2017-2018 н.р. з результатом _______ балів _______________________________________________________

(ПІБпереможця повністю)

Голова підкомісії                        _______підпис_____________________ ПІБ

Члени підкомісії              _______підпис_____________________ ПІБ

_______підпис_____________________ ПІБ

Проректор з наукової роботи                                                                    

   

Авторизація  

   

Хто на сайті?  

На сайті 100 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

13305063
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7418
9306
35944
11667418
104349
163430
13305063

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-12-12 21:07:51
   

qrcode ikpp

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ